Ką reiktų žinoti apie projektų valdymą?

Projektų valdymas padeda tik efektyviai organizuoti įmonių darbą, jos veiklos ir valdymo procesus. Taip pat apima įvairią informaciją, duomenis, susijusius su įmonės personalu ar tiekimo grandinės procesais, leidžiančiais įvairiai įvertinti įmonės sėkmės rodiklius ir potencialą.

Įvairios projektų valdymo sistemos, padeda efektyviai didinti įmonės pelną, optimizuoti patiriamus kaštus, gerinti vidinę komunikaciją tarp skirtingų padalinių, organizuoti įvairias veiklas, susijusias su išsikeltų tikslų įgyvendinimu ir darbuotojų motyvacijos didinimu. Tai padeda įsivardinti įmonės stiprybes bei silpnybes, ir laiku suvaldyti kylančias grėsmes dėl konkurencinio pranašumo, žmogiškųjų išteklių sumažėjimo ar sąnaudų padidėjimo ir kitų išorinių kliūčių.

Projektų valdymo sistema nebūtinai gali būti efektyvi tik didelei išmonei ar korporacijai, taip pat veiksmingai ji gali veikti ir vidutinio dydžio įmonėse, kurios yra orientuotos į ilgalaikius rezultatus bei pelno didėjimą. Projektų valdymas gali padėti atsirinkti ir savo veiklai pritaikyti tokias funkcijas, kurios būtų efektyvios ir labiausiai tinkamos jūsų verslo modeliui, nepermokant už kitas valdymo sistemos modulius ar funkcijas, kurios nebus reikalingos jūsų darbe. Šiuolaikinių technologijų dėka nebėra poreikio diegti projektų valdymo sistemas į įmonės kompiuterius ar serverius. Užtenka naudotis „debesų“ technologija, kur yra prieinama visa reikalinga informacija.

Labai svarbu, kad projektų valdymo sistemos funkcijos atitiktų jūsų poreikius ir ateityje, o ne tik šiuo metu. Dažniausiai projektai yra tęstiniai, susidedantys iš trumpalaikių ir ilgalaikių projektų, tai sistema padeda juos apjungti, sugrupuoti, įvertinti ir stebėti progresą juos įgyvendinant. Todėl diegiant verslo valdymo sistemos įrankį reiktų turėti įmonės ateities viziją, kurią būtų galima įgyvendinti per efektyvų įmonės valdymo procesą.

Įmonė UAB „Terra IT“ sukūrė projektų valdymo informacinę sistemą – Terra Project, kuri apima visus įmonės procesus pradedant prekių užsakymais, baigiant įvairių ataskaitų suformavimu.