Telecentras per 9 mėn. uždirbo 1,4 mln. eurų pelno

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) per 2021 metų 9 mėn. veikė pelningai – iš pagrindinės veiklos uždirbo 1,4 mln. Eur grynojo pelno. Įvertinus MEZON verslo pardavimo finansinį rezultatą bendras 9 mėn. grynasis pelnas yra 11,8 mln. Eur.

Nors vieno lankomiausių turistinių Lietuvos objektų – Vilniaus TV bokšto – veikla buvo sustabdyta dėl COVID-19 pandemijos, o vėliau neįgavo reikiamo pagreičio dėl bendro turizmo apimčių sumažėjimo, įmonei pavyko daugiau uždirbti palyginamųjų pajamų (7,07 mln. Eur), t.y. 6,7 proc.  daugiau nei per tą patį laikotarpį 2020 metais. Daugiau uždirbta iš duomenų perdavimo ir infrastruktūros nuomos paslaugų, taip pat efektyviau išnaudojant įmonės nekilnojamą turtą ir kitus išteklius.

Po MEZON verslo pardavimo, pertvarkius struktūrą ir veiklos procesus, pavyko sumažinti įmonės sąnaudas. EBITDA marža atitinkamu laikotarpiu išaugo nuo 27,3 proc. iki 31,9 proc.

Generalinio direktoriaus Remigijaus Šerio teigimu, III ketvirtį įmonė daugiausiai dėmesio skyrė naujosios Telecentro strategijos projektams: valstybės duomenų centrų, Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijos, saulės jėgainių plėtrai. „Ypač džiugu, kad pavyko padaryti juntamą pažangą su valstybės duomenų centrų vystymo projektu – šiuo metu vyksta duomenų centrų  VDC3 ir VDC4 projektinės dokumentacijos derinimas su valstybės žinybomis. Taip pat sparčiai judame į priekį su Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcija, saulės jėgainių vystymo projektais“, – teigia R. Šeris.

Savo kertinėje veikloje – televizijos programų siuntime – Telecentras šiemet išsikėlė tikslą – pagerinti eterinės televizijos paslaugų kokybę, siekti, kad ji būtų užtikrinta visoje TV signalo grandinėje nuo TV studijos iki žiūrovo televizoriaus. Naujoji paslauga TuriuTV apima eterinės TV sutrikimų registravimą, konsultavimą telefonu ir TV signalo priėmimo techninių problemų sutvarkymą kliento namuose. Vartotojų reakcija nepalieka abejonių dėl paslaugos reikalingumo – per 6 mėnesius nuo paslaugos starto  į Telecentrą kreipėsi bemaž 1200 žiūrovų, kuriems buvo suteikta reikiama informacija ir konsultacijos, atlikta per 300 antenų ir kitos priėmimo įrangos sutvarkymo ir įdiegimo užsakymų.

Pietryčių Lietuvoje III ketvirtį Telecentras pradėjo retransliuoti programą TVP Wilno aukštąja (HD) raiška.

Radijo programų siuntimo srityje III ketvirtį Telecentras įrengė naujų siųstuvų, kurie leido pagerinti LRT radijo stočių grupės transliuojamų programų pasiekiamumą Alytaus ir Lazdijų rajonuose.

„Esamame geopolitiniame kontekste svarbu pažymėti, kad pavyko rasti sprendimą dėl Tarptautinio Baltijos Bangų Radijo tolesnių transliacijų vidurinėmis bangomis iš Viešintų radijo stoties pratęsimo. Tuo būdu šios radijo stoties transliuojama informacija rusų, baltarusių, ukrainiečių kalbomis ir toliau pasieks plačią auditoriją Europos rytuose“, – teigia Telecentro vadovas.

Daugiau informacijos apie 2021 9 mėn. veiklos rezultatus rasite  http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/.

 

APIE TELECENTRĄ

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir duomenų centrų paslaugas. Bendrovė vykdo jai pavestus valstybės ITT išteklių konsolidavimo bei plėtros projektus, taip pat valdo aukščiausią Lietuvos statinį – Vilniaus televizijos bokštą.

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras