RRT kartu su partneriais pradeda įgyvendinti elektroninių ryšių reguliavimo srities ES Dvynių projektą Gruzijoje

2017 m. gruodžio 12 d. Tbilisyje (Gruzija) įvyko oficialus Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal ES standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“ atidarymo renginys. Šį projektą įgyvendina Lietuva, atstovaujama Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT), kartu su jaunesniosiomis partnerėmis – Vokietija ir Lenkija.

ES Dvynių projekto atidarymas sulaukė didelio Gruzijos žiniasklaidos dėmesio.

Atidarymo renginyje, šalia kitų garbingų aukšto rango svečių, sveikinimo žodį tarė Lietuvos Ambasadorius Gruzijoje Giedrius Puodžiūnas, kuris akcentavo Gruzijos lyderystę regione ir ryžtą einant europeizacijos keliu. „Gausios projekto komandos vardu ir kaip projekto lyderis aš patvirtinu mūsų pasiryžimą bendradarbiauti su Gruzijos nacionaline ryšių komisija ir dalytis geriausia patirtimi bei žiniomis, kad elektroniniai ryšiai būtų išnaudojami tvariam Gruzijos vystymuisi,“ – užtikrino Lietuvos projekto lyderis, RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis.

Nuolatinis ES Dvynių patarėjas Gruzijoje Giedrius Pūras pristatė projekto tikslus, uždavinius, numatomas vykdyti veiklas ir laukiamus rezultatus. Kitų svečių kalbose ne kartą pažymėta, kad Dvynių projektai yra efektyvus instrumentas šalims, siekiančioms priartėti prie Europos standartų, taip pat ir valstybėms narėms stiprinant tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą.

Kompetentinga Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos ekspertų komanda 18 mėn. trukmės projekto metu padės Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai tobulinti Gruzijos elektroninių ryšių teisinę sistemą, siekiant jos atitikties ES teisei, stiprins Gruzijos elektroninių ryšių reguliuotojo gebėjimus fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio plėtros, rinkų tyrimų, radijo dažnių aukcionų, interneto valdymo, tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityse. Projekto veiklų administracinį ir finansinį valdymą užtikrins Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

Pranešimą paskelbė : Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)