Kokių dokumentų reikia norint atlikti geodezinius matavimus?

               Kadastrinis (geodezinis) žemės sklypų matavimas – tai tikslus suformuotų žemės sklypų nustatymas, plano ir kitų duomenų, būtinų įregistruoti Kadastro duomenų bazėje, parengimas, tikslus žemės sklypų ribų posūkio taškų derinimas.

              Atliekami žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai:

  • Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų padalijimo, atidalijimo, sujungimo, sujungimo procedūrose;
  • Keičiant Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kuriuose ribų posūkio taškai ir riboženklių koordinatės nebuvo nustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar lokalinėje, pagrindinę tikslinę paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį. koordinačių sistemos, susijusios su šia sistema;
  • Formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus nuosavybės teisėms ir asmeninėms valdoms atkurti kaimo gyvenamosiose vietovėse);
  • Perleidžiant nuosavybėn miestuose esančius privačius žemės sklypus (jos dalis) kitiems asmenims, kuriuose ribų posūkio taškai ir riboženklių koordinatės nebuvo nustatyti valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su tuo susijusiose vietinėse koordinačių sistemose.

               Kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami ir kitais atvejais, jeigu to pageidauja žemės savininkas. Ši paslauga aktuali tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, norintiems žinoti tikslų žemės nuosavybės plotą ir ribas, kad galėtų netrukdomai disponuoti savo nekilnojamuoju turtu. Kadastriniai matavimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 534 (Vyriausybės 2002 m. nutarimo Nr. 695 peržiūra). Lietuvos Respublika 2005 m. birželio 23 d.) ir vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų rinkimo ir tikslinimo nuostatais (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12 m. įsakymas Nr. 522). -30).

                   Žemės sklypų geodeziniams matavimams atlikti reikalingi dokumentai:

  • Žemės sklypo planas (pageidautina su ribų kontūrais);
  • Pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
  • Nekilnojamojo turto formavimo teisiniai dokumentai;
  • Žemės sklype esančių pastatų ir statinių kadastrinių matavimų bylos (jei yra).