Verslo paskolas privatūs asmenys turėtų imti atsakingiau

Pradėti verslą Lietuvoje neturint kapitalo tikrai įmanoma, tačiau ekspertų teigimu, pastebima tendencija daryti elementarias klaidas. Verslo paskolų dalybos nėra identiškos skolinimui fiziniams asmenims. Paprasti žmonės, norėdami gauti finansavimą verslo pradžiai, turi atitikti specifinius reikalavimus. Deja, nemaža dalis norinčių pradėti naują veiklą apskritai ne iki galo įsigilina į keliamas sąlygas. Tai labiausiai ir pakiša koją ieškant apyvartinių lėšų.

Asmens ekonominė padėtis gali lemti kreditoriaus atsakymą dėl finansavimo

Pabrėžiama, kad ne visi nauji verslininkai veiklą pradeda steigdami įmones. Vis dažniau pasitaiko atvejų, kuomet finansavimo galimybėmis domisi individualia veikla verstis norintys fiziniai asmenys. Pasak Megapaskolos.lt,čia svarbu išskirti keletą niuansų.

Visų pirma, būtina suvokti, kad fizinis asmuo pats neša atsakomybę už paimtą paskolą ir jos gražinimą. Tai reiškia, kad gavus verslo kreditą, pats fizinis asmuo atsako už jo gražinimą. Neatlikus įmokų laiku, tokiam fiziniam asmeniui atsiranda didžiulė rizika susidurti su antstoliais. Visai kita situacija būtų imant kreditą įmonės vardu.

Jeigu jūsų verslas vykdomas steigiant uždarąją akcinę bendrovę, vadinasi paskola imama būtent įmonės vardu. Tai reiškia, kad nepajėgus mokėti įmokų, jūsų asmeninė banko sąskaita nebūtų liečiama. Antstoliai imtųsi jūsų įmonės banko sąskaitų arešto.

Pažymima, kad verslo paskolų ėmimo atvejais, sudaroma sutartis turi būti vykdoma nustatytomis sąlygomis. Kai sutarties sąlygos pažeidžiamos, viskas sprendžiama teisme. Tik teismo sprendimu įmonės sąskaitos gali būti areštuojamos. Tas pats taikoma ir imant paskolas verslui, kai tai daro fizinis asmuo. Tik teismas nuspręs ar išduoti vykdomąjį raštą, su kuriuo būtų galima kreiptis į antstolį.

Kas liečia skolinimąsi fizinio asmens vardu, svarbu pabrėžti nepriekaištingą reputaciją. Imant paskolą individualios veiklos plėtrai, labai svarbu turėti švarią kredito istoriją. Jūsų įsipareigojimai, kurie siejami su buitimi, taip pat turi būti vykdomi nepriekaištingai. Ar toks kreditas bus suteiktas, kreditorius nuspręs vertinant ne tik veiklos sėkmingumą, bet ir paties veiklos vykdytojo kreditingumą.

Kas šiuo metu teikia verslo kreditus?

Kaip ir vartojamus kreditus, taip verslo paskolas šiuo metu teikia bankai, greitųjų kreditų teikėjai, unijos, sutelktinio finansavimo platformos. Tačiau, sąlygas reikėtų vertinti individualiai. Pavyzdžiui, bankai gali nesiūlyti verslo paskolų fiziniams asmenims. Tokiais atvejais teks rinktis alternatyvas.

Kai kreditorius neteikia būtent verslui skirtų paskolų, fiziniam asmeniui tenka improvizuoti. Bankuose galima teikti vartojimo kredito paraišką, kurioje paskolos ėmimo tikslas gali būti nenurodomas. Tokiu atveju, imama neva vartojimui skirta paskola. Dažniausiai tokių kreditų panaudojimo įrodymų nebūtina pateikti. Kartais bankuose aptarnaujantys specialistai klausia kam bus naudojama paskolos suma. Kai norisi imti verslo pradžiai (pagal individualią veiklą), tiesiog rekomenduojama nurodyti, kad priežastys bus skirtingos. Pavyzdžiui, galite sakyti, kad pinigai bus naudojami automobilio remontui, baldų pirkimui, o kas liks – atostogoms.

Kai paskola verslui imama iš sutelktinio finansavimo platformų, svarbu peržiūrėti nustatytus reikalavimus. Tokiose vietose ko gero bus reikalaujama pateikti daugiau informacijos apie pačią veiklą bei jos dydį. Jeigu tai nauja veikla, tuomet paskolos sąlygos bus nustatomos pagal tai, kokias pajamas asmuo gauna iš kitų šaltinių. Tai reiškia, kad asmenys, kurie nedirba pagal darbo sutartį ir iš individualios veiklos pajamų neturi, vargu ar gaus kreditą veiklos pradžiai.

Unijose bei kitose kreditus teikiančios įmonėse gali būti nustatomos dar griežtesnės sąlygos. Būtent neįsigilinimas į keliamus reikalavimus priveda prie to, kad kreditoriai nenoriai skolina pinigus fiziniams asmenims.