Teisės ir technologijų sąveika neišvengiama – nauda abipusė

Lietuvoje pirmą kartą vykstančioje 34-ojoje Teisės ir informatikos sistemų tarptautinėje konferencijoje JURIX 2021 svarstomi teisės ir technologijų sinergijos klausimai. Šiandien, pirmą konferencijos dieną, rengiami seminarai, skirti e-teisminio proceso iššūkiams ir tobulinimui, teisinių gynybos priemonių panaudojimo skaitmeninėje erdvėje, technologijų ir privatumo santykio, teisinės valdysenos, dirbtinio intelekto teisinio reguliavimo ir kt. klausimams.

34-oji Teisės ir informatikos sistemų tarptautinė konferencija JURIX šiemet vyksta Lietuvoje gruodžio 8-10 dienomis. Teisė rengti konferenciją suteikta Mykolo Romerio universitetui (MRU). Prestižinės JURIX konferencijos rengiamos kasmet nuo 1988 metų. Konferencijos pranešimų medžiaga yra publikuojama knygų rinkinyje „Frontiers of Artificial Intelligence and Applications series“, kurį leidžia leidykla IOS Press, su konferencijos leidiniu galima susipažinti čia (atvira prieiga).

JURIX konferencija pritraukia platų ratą dalyvių iš akademinės bendruomenės, valstybės sektoriaus ir verslo. Konferenciją sudaro pagrindinė konferencija ir seminarai, kurių temos apima e-Vyriausybės, teisinių ontologijų, teisės XML, alternatyvių ginčų sprendimo (ADR), argumentavimo, deontinės logikos ir kt. temas.

MRU Teisės mokykla vykdo klasikines ir modernias teisės studijas, kurios integruoja patyriminį mokymąsį bei ateities kompetencijas, kaip teisines technologijas ir dirbtinį intelektą bei mediaciją. MRU Teisės mokykloje nuo 2018 metų veikia Teisinių technologijų (LegalTech) centras, kurio pagrindinis tikslas – integruoti inovacijas į teisės studijas, plėtoti teisės ir technologijos sąveikos tyrimus bei skatinti startuolių šioje srityje vystymąsį. MRU vykdo bendrą doktorantūros programą teisės ir technologijų srityje su užsienio universitetų konsorciumu nuo 2012 m. (www.last-jd.eu), o nuo 2019 m. – Marie Skłodowska-Curie tarptautinę doktorantūros programą „Teisė, mokslas ir technologijos Visko internete“. MRU pirmasis Lietuvoje akreditavo ir nuo 2020 m. sėkmingai vykdo Teisės ir technologijų (LegalTech) LL.M programą, skirtą ne tik studentams, bet teisės ir kitų sričių praktikams, siekiantiems įgyti naujausias kompetencijas teisės ir technologijų srityje bei įgyvendina tarpdisciplininės podoktorantūros projektus.

Lietuva ir Vilnius pasirinktas kaip JURIX 2021 konferencijos vieta ir dėl gyvybingos technologijų bendruomenės, Vilniuje sparčiai augančios novatoriškos verslo ekosistemos bei strateginės krypties remti Bendrus paslaugų centrus, finansinių technologijų (FinTech), informacines komunikacines technologijas, aukštųjų technologijų gamybą ir biotechnologijas. Vilnius yra pripažįstamas kaip vienas iš FinTech pasaulinių centrų, yra reitinguojamas 4 vietoje pasaulyje pagal Nacionalinį Kibernetinio saugumo indeksą ir 11 vietoje pasaulyje pagal verslo aplinką (Ease of Doing Business).

Daugiau informacijos apie konferenciją ir registracija – https://jurix2021.mruni.eu

#MRU; #MRULawSchool; #LawMRU; #jurix2021; #jurix; #jurixMRULawSchool

Pranešimą paskelbė: Jurga Strimaitienė, Mykolo Romerio universitetas