Pilna apimtimi pradeda veikti NKVC Situacijų valdymo centras

Nacionalinio krizių valdymo centro (toliau – NKVC) Situacijų valdymo centras (toliau – NKVC SITCEN) pradeda veikti pilna apimtimi. Šis NKVC padalinys 24/7 principu pradeda vykdyti nuolatinę grėsmių Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams stebėseną. Jo pagrindinės funkcijos yra realaus laiko duomenų analize grįsta nuolatinė grėsmių stebėsena, operatyvus vadovybės informavimas apie gręsiančius ar įvykusius ypatingus įvykius ir atsako į grėsmes ar krizes inicijavimas.

Siekiant užtikrinti šių funkcijų vykdymą, NKVC sutelkė Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir kitų institucijų ekspertizę. Jų pagalba parengtos NKVC SITCEN standartines veiklos procedūros, kuriose aiškiai išdėstytos priemonės ir veiksmai, leisiantys efektyviai ir laiku valdyti susidariusias ypatingas ar ekstremaliąsias situacijas bei jų sukeltas pasekmes. Be to, baigtas kurti efektyvios sąveikos su jau esamais institucijų situacijų centrais ir kitomis institucijomis ir įstaigomis modelis, informacijos teikimo/gavimo NKVC SITCEN algoritmas, sukurtas ryšio kanalų ir priemonių naudojimo greitaveikos algoritmas, leisiantis laiku valdyti informacijos srautus.

Taip pat kokybiškam darbui sukurta reikiama infrastruktūra, įskaitant duomenų surinkimo ir apdorojimo platformas.

Su NKVC SITCEN veikla buvo supažindintas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetas.

„NKVC Situacijų valdymo centras užpildo svarbią krizių valdymo sistemos dėlionės dalį, kuri leis pilnavertiškai numatyti ir reaguoti į kylančius iššūkius nacionalinio saugumo srityje. Tuo pačiu kritiškai svarbu išlaikyti sąveiką ir nuolatinį bendradarbiavimą su kitomis nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis. Tik sutelktomis pastangomis galime užtikrinti grėsmių prevenciją ir krizių valdymą“, – teigė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

NKVC – išskirtinis Vyriausybės kanceliarijos padalinys, kuris yra svarbiausia operacinio lygmens institucija valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas Lietuvoje bei vykdant šių situacijų prevenciją.

NKVC koordinuoja grėsmių nacionaliniam saugumui mažinimo ir šalinimo priemonių rengimą ir šių priemonių įgyvendinimą, krizių ir valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymui būtinų priemonių parengimą ir pasiūlymų dėl jų pateikimą Nacionalinio saugumo komisijai ir Vyriausybei. Be to, NKVC užtikrina valstybės rezervo tvarkytojų sąveiką. Tuo pačiu NKVC valdo ir koordinuoja valstybės strateginę komunikaciją nacionalinio saugumo srityje.

Kilus krizei ar ekstremaliai situacijai NKVC užtikrina efektyvų šių situacijų valdymą – sprendimų priėmėjams rengia duomenimis ir analize pagrįstus sprendimus, užtikrina jų įgyvendinimą ir tarpinstitucinę koordinaciją.

Kiti NKVC keliami uždaviniai – užtikrinti Nacionalinio saugumo komisijos veiklą; koordinuoti nevyriausybinių organizacijų, savanorių pajėgų pasitelkimą valstybės mastu. NKVC taip pat organizuoja valstybės ir tarptautinio lygio krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo pratybas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionalinį krizių valdymo centrą įsteigė LR Seimui 2022 m. gruodžio 8 dieną priėmus naują LR Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą bei su juo susijusius įstatymų pakeitimus. Įstatymų pakeitimais kuriama integruota krizių valdymo ir civilinės saugos sistema, kuri padės valstybei geriau pasirengti ir efektyviau koordinuoti krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija