Pavyzdinis LEZ 3D modelis laimėjo Lietuvos BIM projektų konkursą

Vilniaus inovacijų bendrovė IN RE kartu su partneriu DRONETEAM.LT dar kartą laimėjo Lietuvos BIM projektų konkursą geriausio miesto modelio kategorijoje, sukūrusi Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 3D modelį. Užsakovų ir kūrėjų nuomone, 3D modelis gali pasitarnauti ne tik reprezentaciniams tikslams, bet ir investicijoms pritraukti.

Prieš dvejus metus pirmą kartą Lietuvoje vertinant trimačius miesto modelius, geriausiu pripažintas sparčiai plėtojamas Panevėžio 3D modelis, kurį irgi sukūrė IN RE su  DRONETEAM.LT. Prestižinį konkursą rengia VšĮ „Skaitmeninė statyba“ kartu su Lietuvos statybininkų asociacija, laureatai paskelbiami per tradicine tapusią konferencija „Skaitmeninė  statyba“, kurį šįkart įvyko balandžio 23 d.

IN RE projektų vystymo direktorius dr. Arūnas Urbšys sako, kad Klaipėdos LEZ 3D su jo išplėtotomis funkcijomis yra lyg šablonas, kuris gali būti pritaikytas kitose Lietuvos laisvosiose ekonominėse zonose. Modelis sukurtas UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” užsakymu.

„Įdirbis su modelio užsakovu mums labai vertingas, nustatant, kas LEZ operatoriui yra svarbiausia. Ši patirtis pravers ir šalims sutaupys laiko, kuriant kitus panašius modelius,“ – sako A. Urbšys.

Plotas – kaip miestelio, duomenų – marios

Nors Klaipėdos LEZ teritorija nėra ištisas miestas, o tik jo dalis, bet LEZ 412 ha (4,12 kv. km) plotas atitinka tokių miestų, kaip Širvintos, Pagėgiai ar Kudirkos Naumiestis, plotą, todėl ją galima laikyti miestelio („Campus“) BIM modeliu. Šis LEZ mietelio BIM modelis sudarytas eksploatacijai ir plėtros investicijoms planuoti.

Klaipėdos LEZ realybės modelis – naujausia kartografinė trimatė informacija apie esamą faktinę situaciją. Realybės modelis sudarytas automatizuotos fotogrametrijos principais naudojant bepiločius orlaivius. 3D realybės modelio detalumas siekia 5-7,5 cm, kas atitinka topografinių žemėlapių M 1:500, dažniausiai naudojamų priešprojektinėje stadijoje esamos situacijos įvertinimui, tikslumą. Fotogrametrinius duomenis modeliui sukūrė DRONETEAM.LT (UAB „IT logika“).

KLEZ 3D sistemos paskirtis – trimatėje erdvėje, realybės modelio kontekste pateikti informaciją apie LEZ jau įsikūrusias įmones, atvaizduoti projektuojamų gamyklų ar administracinių statinių 3D BIM modelius, požeminių komunikacijų 3D vamzdynų modelius, esamų ir projektuojamų sklypų kadastrinių ribų GIS duomenis, teikti kitą operatyvinio valdymo informaciją.

KLEZ 3D modelis ir jam publikuoti bei valdyti skirta sistema pirmiausia buvo diegiama eksploatacijos ir operatyvinio stebėjimo tikslais. Fotogrametrinis realybės modelis topografiškai tiksliai atkuria trimatę faktinę teritorijos ir joje pastatytų statinių bei infrastruktūros situaciją. Sistemoje pateikiamas visas LEZ teritorijoje veikiančių įmonių indeksas su erdvinės navigacijos funkcija, virtualiai nuskraidinančia lankytoją ar LEZ administracijos darbuotoją į įmonės buveinės vietą bei pateikiančia aktualią operatyvinę informaciją apie įmonę.

LEZ komercijos skyrius naudoja trimatį teritorijos realybės modelį teikiant potencialiems investuotojams pasiūlymus dėl galimų sklypų rezervacijos ir nurodant juose užstatymo gabaritus 3D formų pavidalu. Įmonės, ketinančios statyti pramoninius, sandėliavimo ar biurų kompleksus LEZ teritorijoje ir kurios jau turi parengtus preliminarius ar detalius būsimų statinių ir aplinkos sutvarkymo modelius, gali teikti juos įvairiais 3D duomenų formatais. LEZ administracija įkelia tokius projektus į LEZ 3D modelį, kad būtų galima pasitikrinti atitiktis gabaritų apribojimams, prieigą prie požeminių inžinerinių tinklų, atstumus iki jų. Projektuojamų ir esamų kadastrinių sklypų GIS ribos, užklotos ant realybės modelio, leidžia patikrinti statinių orientaciją sklypuose.

Pagal topografinius planus ir reljefo modelius atkurta dešimtys kilometrų požeminių komunikacijų 3D vamzdynų modelių. Modelyje pateikiami ir projektuojamų požeminių komunikacijų 3D modeliai bei planuojamų modulinių transformatorinių erdviniai žymekliai su numatomų eksploatacinių savybių aprašymais.

Investicinis-reprezentacinis 3D modelis ir su juo įdiegta operatyvinė stebėjimo sistema yra techniškai parengta skaitmeninio dvynio koncepcijai vystyti, esamus realybės modelius bei projektuojamų statinių ar inžinerinių tinklų 3D modelius užpildant stebėjimo sistemų duomenimis realiuoju laiku.

Kaip įdarbinti kiekvieną saulės spindulį

Klaipėdos LEZ aktyviai remia ir propaguoja atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą LEZ įsikūrusiose ar besikuriančiose įmonėse. Jau dabar LEZ teritorijoje veikiančios gamyklos naudoja saulės jėgainių modulius, įrengiamus ant gamybinių objektų stogų ar šalia gamyklų esančiuose laisvuose plotuose. 3D modelio internetinėje programoje pateikiamas šešėlių įrankis leidžia labai patikimai pavaizduoti saulės padėtį ir krintančių šešėlių kryptį bei dydį, pasirinkus mėnesį ir paros laiką. Tai leidžia patikrinti saulės jėgainių parko potencialą, numatyti tinkamiausias jų įrengimo vietas. Faktinės šešėlių padėties patikimumą garantuoja tai, kad modelis buvo sudarytas ir publikuojamas realiomis pasaulio koordinatėmis topografinių planų detalumu.

Vykdant projektą buvo įdiegta klientų (LEZ teritorijoje įsikūrusių įmonių) atgalinio ryšio – atsiliepimų ar paslaugų užsakymų – funkcija, kuria naudojantis klientai 3D modelio kontekste gali teikti paraiškas ženklindami 3D modelio objektus, nubrėždami linijas ar plotus, vertindami pasitenkinimo lygį. Atsiliepimus ar pageidavimus LEZ administracija gauna realiuoju laiku, ir kliento įvestos erdvinės nuorodos iškart suteikia aplinkos kontekstą, kuriai vietai, kokiu atstumu ar kokiame plote aktuali pateikta informacija.

3D modelis sukurtas naudojant „Bentley Systems“ bendrovės programas „ContextCapture CONNECT Edition“ ir “OpenCities Planner”.

Vilniuje veikianti inovacijų bendrovė IN RE nuo 1997 metų yra oficiali „Bentley Systems” atstovė Baltijos šalyse, turinti „Bentley Gold Channel Partner“ ir autorizuoto mokymo centro „Bentley Institute“ Lietuvoje statusą. Globaliai veikianti amerikiečių bendrovė „Bentley Systems“ teikia kompleksinius programinius sprendimus infrastruktūrai kurti ir aptarnauti.

Pranešimą paskelbė: Edvinas Butkus, UAB „IN RE”