Ministerija skatina sudaryti sąlygas tvariai 5G ryšio ir kitų didelio pralaidumo tinklų plėtrai Lietuvoje

Vyriausybei pritarus Susisiekimo ministerijos pateiktiems Elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir susijusių teisės aktų projektams, jais siekiama sudaryti sąlygas tvariai 5G ryšio ir kitų didelio pralaidumo tinklų plėtrai Lietuvoje. Itin spartus 5G interneto ryšys 2023 metais atsiras 5 didžiausiuose šalies miestuose, o iki 2025 m. –  ir visų miestų bei miestelių teritorijoje, pagrindiniuose transporto keliuose ir mazguose.

Seimui pritarus minėtiems teisės aktams, bus atvertas kelias investicijoms į planuojamą didelio pralaidumo tinklų infrastruktūrą, didėtų patrauklumas rinkos dalyviams investuoti ir į rinką ateiti naujiems žaidėjams, o tai paskatintų ir didesnę konkurenciją.

Taip pat elektroninių ryšių rinkos reguliuotojui būtų sudarytos galimybės efektyviai užtikrinti prieigą prie didelio pralaidumo tinklų rinkos dalyviams, tai turėtų įtakos kainų mažėjimui ir kokybiškų paslaugų teikimui. Įsigaliojus ERĮ pakeitimams, bus įtvirtintas įpareigojimas užtikrinti vartotojams įperkamą, pakankamos spartos plačiajuosčio ryšio prieigą.

„Šiuo įstatymo projektu atsiranda prievolė užtikrinti socialiai pažeidžiamoms grupėms galimybę naudotis plačiajuosčio ryšio ir interneto paslaugomis. Tai – didelis pokytis, šios paslaugos turėtų būti prieinamos ir garantuotos kiekvienam šalies gyventojui“, – sako susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė.

ERĮ nuostatomis įtvirtinamos prisijungimo prie vietinių radijo ryšio tinklų tvarka ir sąlygos – turės būti sudarytos galimybės diegti ryšio sistemas ant viešos infrastruktūros objektų (apšvietimo stulpų, stotelių, kelio ženklų ir kt.) nemokamai ir visiems rinkos dalyviams vienodomis sąlygomis. Šis aspektas bus reikšmingas 5G ryšio tinklų sparčiai plėtrai tankiai apgyvendintose ir gausiai gyventojų lankomose miestų erdvėse. Taip bus užtikrinamas nepertraukiamas didelio pralaidumo ryšys, skirtas, pvz., autonominiams automobiliams, vaizdui stebėti ir perduoti, nuotoliniams įrenginiams valdyti, daiktų interneto plėtrai, o tai paskatins išmaniųjų miestų augimą. 

Susisiekimo ministerija yra numačiusi Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 2021–2026 m. didelės spartos plačiajuosčio ryšio plėtrai nutolusiose šalies vietovėse skirti 49 mln. Eur: ryšio bokštams statyti, šviesolaidinėms linijoms nutiesti, kad įvairios socialiai ir ekonomiškai svarbios įstaigos (švietimo, gydymo įstaigos, bibliotekos, transporto mazgai ir kt.) ir skaitmeninei veiklai imlios įmonės, namų ūkiai galėtų prisijungti prie itin spartaus plačiajuosčio ryšio tinklo. Siekiama, kad visuose Lietuvos namų ūkiuose būtų sudarytos sąlygos naudotis 100 Mbps parsiuntimo greitaveika plačiajuosčiu ryšiu iki 2025 m. Tai leis nuotoliniu būdu valdyti mechanizmus, perduoti aukštos raiškos vaizdo informaciją ir įgalinti virtualią realybę (mokymui, telemedicinai ir kt.). Taip pat atsiras galimybė teikti naujas paslaugas, mažinti regionų atskirtį ir skatinti aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą. 

Šio įstatymo pataisos įsigalios, pritarus Seimui.

Pranešimą paskelbė: Lukas Vosylius, LR Susisiekimo ministerija