Ką reikia žinoti apie ES investicijas?

Europos Sąjungoje yra skatinamas ekonomikos augimas ir siekiama geresnė gyvenimo kokybė, pasitelkiant investicijas. Ne maža dalis lėšų yra skiriama mažiau išsivysčiusioms ES šalims bei regionams, jog būtų mažinama atskirtis nuo kitų šalių ir sumažėtų ekonominiai, teritoriniai ar socialiniai skirtumai.

ES investicijos yra puiki galimybė, kuria gali pasinaudoti daugelis. Jomis pasinaudoti gali tiek privačios, tiek valstybinės įmonės. Todėl su kiekvienais metais į ES investicijų pritraukimą įsitraukią vis daugiau įmonių. Labai svarbu, jog ES investicijos padeda Lietuvos ekonomikai būti atsparesnei ir padeda užtikrinti konkurencingumą.

ES investicijos yra skiriamos tik tiems projektams, kurie prisideda prie konkrečių ES fondų investicijų programos tikslų įgyvendinimo, taip pat kurių paraiškos atitinka ES finansuojamas veiklas bei nustatytas sąlygas ir kurių projektai yra tvarkingai parengti, atitinkantys nustatytus reikalavimus projektams.

Norint, jog jūsų parengtas projektas būtų finansuojamas, pirmiausia reikėtų pasidomėti, kokios sritys yra finansuojamos. Pasirinkus jums labiausiai aktualią sritį, reikėtų sužinoti kaip projektas turi būti parengtas bei apiformintas, kas gali būti projekto pareiškėjas, kokios konkrečios veiklos turėtų būti vykdomos projekte ir kitą reikiamą informaciją. Labai svarbu žinoti ir tai, jog jeigu parengtas projektas atitinka visus reikalavimus, norint gauti finansavimą, pirmiausia jums reikės sulaukti kvietimo konkrečiai sričiai ir remiantis reikalavimais, pateikti paraišką.

Į naująjį ES fondų investicijų programos planą įeina tokios sritys kaip energetika, transportas, socialinė įtrauktis, regionai, kultūra, sveikata bei švietimas, verslas, darbo rinka, inovacijos ir mokslas, skaitmeninimas ir skaitmeninis junglumas bei aplinka ir klimato kaita. Todėl norint pritraukti ES investicijas, projektas turėtų atitikti aukščiau išvardintas sritis.

Jeigu neturite pakankamai laiko domėtis įvairiais reikalavimais, kurie yra taikomi projektui, kreipkitės į projektų rengimo paslaugas teikiančias įmones.