Įsigaliojo tarptautinis susitarimas dėl atvirų duomenų suderinimo

Gruodį įsigaliojus Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamo transporto sektoriaus projekto, vadinamo „NAPCORE – The National Access Point Coordination Organisation for Europe“ (liet. Europos nacionalinė prieigos taškų koordinavimo organizacija) (toliau – NAPCORE), susitarimui (NAPCORE Grant Agreement) oficialiai prasidėjo bendradarbiavimas tarp šalių, vystančių savo atvirų duomenų platformas. Tarp daugiau nei trisdešimties skirtingų šalių organizacijų, pasirašiusių šį susitarimą, yra ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija).

NAPCORE  – naujai suformuota organizacija, koordinuojanti ir derinanti daugiau nei 30 atvirų duomenų platformų visoje Europoje.

Įgyvendinant ES intelektinių transporto sistemų (ITS) direktyvą ir jos deleguotuosius reglamentus, ES valstybės narės yra įsteigusios savo nacionalinius prieigos punktus NAP (National Access Point), kurie suteikia unifikuotų, su kelių infrastruktūra ir transportu susijusių, duomenų prieigą vartotojams. Atviri ir skirtingais formatais teikiami duomenys gali pasitarnauti įvairių sričių vystymui, pvz., kuriant mobiliąsias programėles, informacijos analizės įrankius, virtualius žemėlapius ar diegiant kitas paslaugas.

Tačiau kai kuriose šalyse NAP duomenys pateikiami skirtingais formatais, yra skirtingi savo sąranka ir duomenų prieigos sąsajomis. Pradėto NAPCORE projekto esminis tikslas – sukurti ilgalaikę ir į ateitį orientuotą platformos struktūrą, kuri visų pirma veiks kaip koordinavimo mechanizmas, skirtas suvienodinti ir taip pagerinti nacionalinių duomenų prieigų sąveikas, suderinamumą, ateityje palengvinsiančia duomenų naudojimą ES mastu. Įgyvendinamas projektas prisidės prie siekio sukurti bendrą Europos transporto duomenų erdvę.

Minėtas Grant Agreement susitarimas su Europos Komisija pasirašytas konsorciumo lyderio – BASt  (Vokietijos greitkelių institutas). Kelių direkcija, kaip projekto partnerė, susitarimą dėl duomenų suderinimo (Consortium Agreement) pasirašė su konsorciumo lyderiu BASt. Šiuo metu rengiama šio susitarimo nacionalinės dalies įgyvendinimo sutartis su centrine projektų valdymo agentūra (CPVA).

Dabar veikiantis Kelių direkcijos sukurtas nacionalinis prieigos punktas suteikia galimybę nemokamai ir vienoje vietoje gauti viešojo transporto, eismo intensyvumo, kelių oro sąlygų stotelių, eismo ribojimo, elektromobilių įkrovimo stotelių, taip pat kelio dangų, apmokestinamų kelių ruožų, eismo saugos, greičio kontrolės, darbų keliuose ir kt. duomenis. 

Daugiau informacijos:

Aušra Ramoškaitė

Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyrius

Tel. +370 5 232 96 28, mob. tel. +370 656 76 508

El. p. ausra.ramoskaite@lakd.lt

Pranešimą paskelbė: Saulius Jansonas, Lietuvos automobilių kelių direkcija