ES telekomunikacijų ministrai aptars skaitmeninių sprendimų galimybes COVID-19 krizei įveikti

Šiandien Europos Sąjungos ministrai, atsakingi už telekomunikacijas, vaizdo konferencijoje diskutuos apie skaitmeninių sprendimų galimybes COVID-19 sukeltai krizei įveikti. Numatoma aptarti mobiliųjų programėlių ir nuasmenintų duomenų naudojimą įveikiant krizę, skaitmeninių sprendimų svarbą ES ekonomikos atkūrimui bei investicijas į naujos skaitmeninės infrastruktūros – itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklų diegimą.

Pasak Lietuvos susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevič, Europos Komisijos numatytos priemonės dėl mobiliųjų kontaktų sekimo ir perspėjimo programėlių naudojimo yra geras pagrindas tolesniam darbui.

„Lietuva taip pat yra sukūrusi savo informavimo sistemą, kurioje kaupiamas asmenų, turinčių izoliuotis, sąrašas ir integruota programėlė „Karantinas“, padedanti užtikrinti saviizoliacijos reikalavimų laikymąsi. Šios programėlės naudojimas yra savanoriškas ir atitinka privatumo bei duomenų apsaugos reikalavimus“, – sako susisiekimo ministras J. Narkevič.

Tačiau Lietuva ragina Europos Komisiją atsakingai plėtoti reikalavimus tokių programėlių vystymui, ypač, jei dėl tokių reikalavimų reikėtų iš esmės peržiūrėti esamas sistemas. „Turime aiškiai žinoti iš anksto, kas ir kaip naudos tokius duomenis, ir informuoti visas suinteresuotas puses“, – teigia ministras J. Narkevič.

Konferencijoje taip pat daug dėmesio bus skiriama skaitmeniniams sprendimams, siekiant atkurti ES ekonomiką po COVID-19 krizės bei investicijoms į naujos skaitmeninės infrastruktūros diegimą.

Koronaviruso pandemija parodė, kokie svarbūs ekonomikai yra gerai išvystyti skaitmeninis ir telekomunikacijų sektoriai. Ministro teigimu, Lietuvos elektroninių ryšių infrastruktūra įrodė gebanti įveikti kilusius iššūkius. Tačiau labai tikėtina, kad krizės metu žymiai išaugęs elektroninių ryšių tinklų poreikis išliks ir ateityje, o dėl augančių vartotojų poreikių keistis skaitmenine informacija ir perduoti didelius duomenų kiekius prireiks dar daugiau investicijų į itin didelio pralaidumo tinklus.

Atsižvelgiant į tai, Lietuva pasisako, kad būtų išlaikytas numatytas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF), Skaitmeninės Europos programos (DEP) ir kitų skaitmenizavimo programų finansavimas.

Pranešimą paskelbė: Dalia Perednienė, LR Susisiekimo ministerija