2023 m. Telecentro rezultatai: augo pajamos ir pelnas

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) pajamos 2023 m., lyginant su 2022 m., išaugo 27 proc., nuo 13 mln. Eur iki 16,5 mln. Eur. Grynasis pelnas padidėjo 42  proc., nuo  1,1 mln. Eur 2022 m. iki 1,6 mln. Eur, o grynojo pelno marža 2023 m. sudarė 9,4 procento.

Pajamų augimu pasižymėjo tradicinės bendrovės verslo kryptys: TV ir radijo programų siuntimas (+ 27 proc.), infrastruktūros nuoma (+ 41 proc.) bei pramoginės paslaugos Vilniaus televizijos bokšte (+ 13 proc.).

Vis tik sparčiausiai augo duomenų centrų paslaugų (DC) grupė (+ 106 proc.). „Pernai šioje strateginėje verslo kryptyje buvo pasiektas ženklus augimas, gerokai išplėsta klientų bazė, o svarbiausia – mes  investavome į duomenų centrų plėtrą: pastatėme 2 naujus valstybės duomenų centrus, kurie tampa tvirtu pagrindu tolesnei sparčiai DC paslaugų plėtrai. Žiūrint iš valstybės pozicijų naujieji duomenų centrai kuria infrastruktūrinį pagrindą valstybės informacinių išteklių konsolidavimui, jų kibernetinio saugumo didinimui, energijos ir finansinių išteklių taupymui“, – teigia Telecentro vadovas Remigijus Šeris.

Iš viso pernai per 12 mėn. į naujų strateginių veiklos krypčių vystymą Telecentras investavo rekordinę  19,9 mln. Eur. sumą, t.y. bemaž dvigubai daugiau  negu per 2022 m. (10,1 mln. Eur). Didžioji šių investicijų dalis teko 2 valstybės duomenų centrų statybai Vilniuje, Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijai bei saulės elektrinių plėtrai.

Telecentro sąnaudos per 2023 metus padidėjo 35 proc. iki 13 mln. Eur. Didžiausią įtaką sąnaudų augimui padarė metų pradžioje 4 kartus pabrangusi elektros energija, kuri yra pagrindinis fizinis Telecentro veiklos resursas.

2023 m. Telecentras vykdė ir sėkmingai užbaigė planuotą nuosavų saulės elektrinių plėtros projekto pirmąjį etapą.  Planuoti 8,1 MW elektros generavimo pajėgumai buvo įdiegti ir jau pernai saulėto sezono metu pagamino 30 proc. bendrovės suvartoto energijos kiekio (13 mln. MWh).

Realizuodamas savo viziją būti vienu iš informacinės visuomenės strategijų įgyvendinimo lyderių Lietuvoje Telecentras 2023 m. suorganizavo 2 dideles konferencijas viešojo sektoriaus organizacijoms kibernetinės bei informacinės saugos klausimais. Šiuose renginiuose dalyvavo per 170 valstybės įstaigų bei organizacijų atstovų, pranešimus skaitė šalies ir užsienio ekspertai, kibernetinės saugos politikos formuotojai, gerosios praktikos vystytojai.

Detaliai su Telecentro 2023 m. 12 mėnesių rezultatais galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras