Veiklos ir verslo valdymo sistema Alga HR – išskirtinis dėmesys privatumui

IĮ ,,Edrana Baltic“, teikianti IT sprendimus verslo įmonėms, biudžetinėms ir viešojo sektoriaus įstaigoms siūlo veiklos ir verslo valdymo sistemą Alga HR. Bendrovės specialistai išskirtinį dėmesį skiria privatumui, duomenų saugumui ir prisitaikymui prie kintančios verslo aplinkos.

Alga HR sistemos veiksmai pilnai optimizuojami ir pritaikomi organizacijos poreikiams. Šios verslo valdymo sistemos nauda – ženklus personalo ir darbo apmokėjimo procesų optimizavimas.

Veiklos ir verslo valdymo sistema Alga HR skirta personalo vystymo valdymui, darbuotojų poreikiui planuoti, kandidatams atrinkti ir įdarbinti, naujiems darbuotojams adaptuoti, mokymams planuoti, apklausoms atlikti, kompetencijoms valdyti ir veiklai vertinti.

Veiklos valdymo sistema taip pat tinka personalo procesams valdyti: darbuotojo informacijai, darbo sutartims rengti, organizacinei struktūrai, materialinei atsakomybei valdyti ir skatinimo priemonėms kurti.

Verslo valdymo sistema tinkama komandiruotėms planuoti ir valdyti: komandiruotėms inicijuoti, išlaidoms planuoti, elektroninių komandiruočių vizavimo procesams valdyti, faktinėms išlaidoms fiksuoti, avansinei apyskaitai atlikti.

Veiklos ir verslo valdymo sistema Alga HR labai patogu valdyti darbuotojų darbo laiką: sudaryti darbo grafikus, vykdyti darbo laiko apskaitą ir suminę darbo laiko apskaitą bei laiko apskaitą pagal praėjimo kontrolę.

Alga HR puikiai galima valdyti atostogų procesą: planuoti atostogas, sudaryti atostogų grafiką ir vykdyti elektroninį atostogų vizavimo procesą.

Ši veiklos valdymo sistema skirta ir asmeniniams profiliams: informacijai peržiūrėti, prašymams bei pasiūlymams teikti.

Naudojant šią verslo valdymo sistemą labai patogu vykdyti įsakymų automatinį realizavimą: rengti grupinius įsakymus ir automatiškai generuoti įsakymus.

Veiklos valdymo sistemą valdant centralizuotai mažinami kasdieninių aptarnavimų kaštai. Šios verslo valdymo sistemos versijos atnaujinamos labai paprastai. Kiti privalumai – patikimos sistemos veikimo įgalintas kaštų taupymas, paprastas sistemos funkcionalumo išplėtimas ir pritaikymas pagal augančius poreikius. Alga HR – asmens duomenų apsauga vykdoma pagal BDAR. Programa pastoviai tobulinama, todėl didėja jos funkcionalumas. Ji yra labai lengvai įsisavinama, nes tinkamai parinkta darbo su programa veiksmų seka.

IĮ ,,Edrana Baltic“ nuoširdžiai dėkoja daugiau nei 3000 Lietuvos ir užsienio klientų už pasitikėjimą ir ilgalaikę partnerystę. Naudodami šios bendrovės rinkai siūlomus produktus klientai sumažina sąnaudas ir padidina našumą žmogiškiesiems resursams bei finansiniams procesams valdyti. Kvalifikuotos komandos dėka išsamiai įvertinami ir įgyvendinami kliento poreikiai. Be to, klientai neprivalo keisti savo veiklos/verslo procesų, nes sistema lanksti ir prisitaikanti prie kiekvieno verslo poreikių, o produktais gali naudotis daugiau kaip 200 000 vartotojų.