Telecentro neribojamų duomenų strategija 2017 m. augino interneto klientų skaičių ir pajamas

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentras) 2017 m. veiklos rezultatai yra geriausi per paskutinius 5 metus. Interneto klientų bazė pernai išaugo daugiau negu 8 proc., pajamos iš pagrindinės veiklos –  4 proc., EBITDA  iš tęstinės veiklos – net 67 procentais.

Per metus nuo 2016 m. Telecentro interneto klientų bazė padidėjo 8,4 proc. iki 95 000. Pagrindinės veiklos pajamos, įskaitant pirmame ketvirtyje pagal taikos sutartį gautą kompensaciją iš „Telia Lietuva AB“ už 2013-2016 metais suteiktas paslaugas, sudarė 19,9 mln. Eur ir 3,8 proc. viršijo 2016 m. pajamas, (19,1 mln. Eur). Pajamos 6,9 proc. augo iš interneto paslaugų teikimo, 9,1 proc. – iš netelekomunikacinių paslaugų (Vilniaus TV bokšto lankytojų aptarnavimo). Prie pajamų augimo taip pat prisidėjo 2017 m. rugsėjį startavusi MEZON elektroninė parduotuvė. Pajamos iš televizijos ir radijo perdavimo, siuntimo ir prieigos paslaugų per metus sumažėjo 7,2 procento.

Bendrovės sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2017 m. sumažėjo 6,1 proc. nuo 15,5 mln. Eur iki 14,5 mln Eur. Kryptingas sąnaudų valdymas leido reikšmingai pagerinti Telecentro EBITDA rodiklį, kuris, lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu padidėjo 67,2 proc. iki 6 mln. Eur, o EBITDA marža pasiekė 31,4 procento.

Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 5,5 mln Eur ir buvo 3,3 proc. didesnės negu pernai. Jas labiausiai įtakojo pastaraisiais metais išaugusios investicijos į 4G LTE tinklą ir į klientų galinę įrangą.

Per metus bendrovė atliko investicijų už 7,2 mln. eur arba 18,3 proc. mažiau negu 2016. Didžią dalį sumos sudarė investicijos į tebeplečiamą LTE tinklą, vartotojų galinę įrangą. Taip pat 2017 m. bendrovės lėšomis buvo atliekamas Vilniaus TV bokšto kamieno kapitalinis remontas.

2017 m. Telecentro veiklos grynasis pelnas sudarė 519 tūkst. Eur, su vienkartinėmis pajamomis ir sąnaudomis – 112 tūkst. Eur.

 „2017 m. Telecentro veiklos finansiniai rezultatai, ypač EBITDA rodiklis, yra geriausi per pastaruosius 5 metus. Didžia dalimi ši sėkmė remiasi nuoseklia įmonės strategija – neriboti vartotojo atsisunčiamų mobiliųjų duomenų kiekio. Tuo būdu vienas Telecentro klientas vidutiniškai atsisiunčia 87 GB/mėn. duomenų arba 11,5 karto daugiau negu artimiausio pagal persiųstų duomenų kiekį judriojo ryšio operatoriaus klientas (RRT III ketv. ataskaita). Pastebime, kad duomenų vartojimas per klientą 2017 m. išaugo 25 procentais, – teigia Telecentro vadovas Remigijus Šeris. – „Išvystytas Telecentro tinklas mums taip pat leidžia plėtoti novatorišką Lietuvoje ir Europoje išmaniosios televizijos per bevielę prieigą paslaugą.“

 

APIE TELECENTRĄ

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti radijo ir televizijos programų siuntimo, duomenų perdavimo, interneto, išmaniosios televizijos, duomenų centrų ir telefonijos paslaugas visoje Lietuvoje. 

Pranešimą paskelbė : Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras