Telecentro 2018 m. rezultatas – 933 tūkst. Eur grynojo pelno

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) per 2018 m. uždirbo 933 tūkst. Eur grynojo pelno, arba 6,6 karto daugiau negu 2017 metais.

Praėjusiais metais uždirbta 20,1 mln. Eur pajamų. Lyginant su 2017 m., jos padidėjo 1,1 %, o vertinant be vienkartinių pajamų ir kompensacijų, metinės pajamos išaugo 6,4 %. Pagrindiniai veiksniai, lėmę pajamų augimą – Mezon interneto klientų bazės augimas, elektroninės parduotuvės plėtra bei išaugusi TV programų retransliavimo paslaugų apimtis. 2018 m. gegužės mėnesį pradėti retransliuoti 5 Lenkijos TV programas Pietryčių Lietuvos gyventojams, o nuo rugsėjo pradėtas retransliuoti TV informacinis kanalas „Current Time“ („Nastojaščeje Vremia“). Augantis lankytojų srautas Vilniaus TV bokšte ir išplėstas paslaugų krepšelis leido padidinti šio netelekomunikacinės veiklos padalinio pajamas 16 %.

Bendrovės veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos bei ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudų) per 2018 m. sudarė 14,2 mln. Eur ir sumažėjo 2,3 %, lyginant su 2017 metais (14,6 mln. Eur).

2018 metų  EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 6,2 mln. Eur ir, lyginant su 2017 metais, padidėjo 10 %. EBITDA marža pasiekė 31,1 %  (2017 m. buvo 28,6 %).

Grynojo pelno 2018 metais uždirbta 933 tūkst. Eur (2017 m.  – 141 tūkst. Eur), o skaičiuojant be vienkartinių pajamų ir sąnaudų, grynasis pelnas išaugo nuo 0,5 mln. Eur 2017 metais iki 1,3 mln. Eur 2018 m.

„Metiniai rezultatai atspindi bendrovės pastangas didinti efektyvumą ir pelningumą, teikiant paslaugas tiek reguliuojamoje rinkoje, tiek didelės konkurencijos sąlygomis. Taip pat svarbu pažymėti, kad praėjusiais metais, ypač paskutinį ketvirtį, įmonė padarė nemažą indėlį klodama pamatus naujoms modernioms paslaugoms ir verslo kryptims, tokioms kaip hibridinė televizija (HBBTV) ir daiktų internetas (IoT). Šias ir kitas perspektyvias paslaugas tikimės rinkai pasiūlyti 2019 metais“, – teigia Telecentro vadovas Remigijus Šeris.

Daugiau informacijos apie 2018 m. rezultatus rasite  http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/.

 

APIE TELECENTRĄ

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti radijo ir televizijos programų siuntimo, duomenų perdavimo, interneto, išmaniosios televizijos, duomenų centrų ir telefonijos paslaugas visoje Lietuvoje. 

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras