„Tele2“ sprendimas „Mobilistotelė“ atstovausLietuvai „Pasaulio viršūnių apdovanojimuose“

Vosprieš du mėnesiusmobilaus ryšio lyderės „Tele2“pristatytassprendimasverslui „Mobilistotelė“ jauįvertintas– užėmėpirmąjąvietąkonkurse „Naujasisknygnešys 2017“, „Išmaniosgyvenvietės ir urbanizacijos“ kategorijoje.Bendruomenėssprendimu „Mobilistotelė“ atstovausšaliaiJungtiniųTautųglobojamamekonkurse „Pasaulioviršūniųapdovanojimai“ (angl.World Summit Awards, WSA).

„Pelnytasapdovanojimas– mūsųkomandosdarboįvertinimas. Tai yraįrodymas, kadkuriametvarias, inovatyvias ir patraukliaspriemones ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinei rinkai“, – kalbėjo Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

Šiokonkursodalyviaikomisijosbuvovertinamipagaltechniniuskriterijus – turiniokokybę, funkcionalumą, dizainą, technologijospažangumą, inovacijosoriginalumą – ir pagalstrateginius: kokįpoveikįproduktasturivietos rinkai ir vartotojamsbeikokiąįtakąturiglobaliamekontekste, kokiajopasaulinėvertė ir naudaatsižvelgiant į JungtiniųTautųglobaliustvariosplėtrostikslus.

Konkurse „Naujasisknygnešys“ Lietuvos skaitmeniniųsprendimųkūrėjaivaržosiaštuoniosekategorijose: Valdžia ir piliečiųįsitraukimas, Sveikata ir gerovė, Mokymasis ir švietimas, Aplinka ir žaliojienergija, Kultūra ir turizmas, Išmaniosgyvenvietės ir urbanizacija, Verslas ir komercijabeiĮtraukimas ir įgalinimas.

Konkursą „Naujasisknygnešys“, vykstantįjau 12 metus, organizuojaInformacinėsvisuomenėsplėtroskomitetasprieSusisiekimoministerijos (IVPK) ir Lietuvos Respublikosryšiųreguliavimotarnyba (RRT).

Jo tikslas – atrastioriginalius, inovatyvius, pažangius ir reikšmingusLietuvojesukurtusskaitmeninioturiniosprendimus, kurieįgyjateisęvadintis Lietuvos skaitmeniniais „naujaisiaisknygnešiais“ ir yranominuojamiatstovautiLietuvaiJungtiniųTautųglobojamamekonkurse „Pasaulioviršūniųapdovanojimai“.

„Mobilistotelė“ raškopripažinimovaisius

Mobiliojo ryšio lyderės „Tele2“ pasiūlytassprendimasverslui „Mobilistotelė“ per du mėnesiussulaukėdidžiuliosusidomėjimo – jąužsisakėdaugiaunei 3 tūkst.klientų. ĮmonėspristatytassprendimasneturianalogųneiLietuvoje, neipasaulyje.
Paslaugasukurta ir išmėginta per kelismetus, specialiai „Tele2“ užsakymu.Jileidžiaįmonėmsatsisakytiišlaidųtinkloinfrastruktūrai ir suteikiagalimybęmobiliainaudotisvisomisfunkcijomis, kurios iki šiolbuvoprieinamostikfiksuotuojuryšiu.
DeividasPraspaliauskas, „Tele2“ paslaugųpardavimo verslo klientamsvadovas, pripažinotikėjęsisgausausklientųsusidomėjimo. Tačiaupirmasmėnuoviršijovisuslūkesčius.
„Paslaugosaktualumąpajutomevospristatęją savo klientams. Per pirmąsiasdienassusidomėjusiųbuvojaukelišimtai.Išklientųatsiliepimųmatyti, kadpaslaugapatrauklidėlmobilumo, paprastumo ir geroskainos“,–sėkmėspriežastisvardino D. Praspaliauskas.
Anotjo, didžiausiosusidomėjimosulauktaišprekybininkų.Efektyviaivaldyti savo skambučius, jųtrukmę ir turėtigalimybęprireikusperklausytiįrašąaktualu savo paslaugastelefonuparduodančiomsįmonėms.
„Tele2“ siūlomosnaujovėsįsirengimuinereikalingosinvesticijos į tinkloinfrastruktūrą, įrangąarspecializuotustelefonoaparatus.
Klientaiįvertinotai, kadužnedidelįmėnesinįmokestį, siekiantį 8,9 Eur, jiegaunavisą IP telefonijosfunkcionalumą savo mobiliajameįrenginyje: nuogrupiniųskambučių iki galimybėsperklausytipokalbiųįrašus, nuoklientųsrautusvaldytipadedančiointeraktyvausatsakiklio (IVR) iki darbolaikokontrolėsfunkcijos ir daugeliokitų.
Lyginant 2016 m. ir 2017 m. pirmojo ketvirčio duomenis, „Tele2“ verslo klientųskaičiusaugo 9,4 proc. ir sudarė 169,5 tūkst.

Add a Comment