Seimo narės Rasos Petrauskienės pranešimas: „Seimas imasi Dirbtinio intelekto klausimo“

Seimo Ateities komitetas įsteigė Dirbtinio intelekto (DI) darbo grupę, kurios tikslas – sukurti DI technologijų teisinę bazę ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į visuotinius bei Europos Sąjungos standartus – žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse. Taip pat skatinti DI taikymą ir plėtrą valstybės švietimui, konkurencingumui, pažangai.

Seimo narė, DI grupės iniciatorė ir pirmininkė, Seimo Ateities komiteto narė Rasa Petrauskienė teigia, jog dirbtinio intelekto įtaka gyvenimui yra neišvengiama, nors ir atveria naujas galimybes įvairiose srityse, tačiau, anot Seimo narės, šios pažangos pasekmės demokratijai, žmogaus teisėms ir teisinei valstybei lieka neaiškios, o politiškai neapibrėžta DI plėtra ir teisiškai nereguliuojamos dirbtinio intelekto rizikos yra nepaprastai didelės.

„Dirbtinis intelektas jau atvėrė naują žmonijos epochą, kuri jau šiandien keičia mūsų kasdienį gyvenimą. Svarbu spėti gyventi nauju planetos ritmu, todėl ir subūrėme Seimo ateities komiteto dirbtinio intelekto darbo grupę. DI nebebus tik paprastas technologijos elementas, o vis labiau lems visų mūsų gyvenimų pokyčius sparčiai kintančiame pasaulio kontekste“, – teigia DI darbo grupės pirmininkė R. Petrauskienė.

Parlamentarė pabrėžė, kad turime būti ne tik procesų stebėtojai, bet ir patys aktyviai prisidėti prie ateities kūrimo, kurioje ši technologija tarnautų žmonijai, neatsilikdama ne tik nuo šiuolaikinio technologinės pažangos lygio, bet ir nuo etinių normų bei socialinių teisingumo principų.

„Viena vertus, DI atveria neregėtas plėtros ir pažangos perspektyvas, bet, antra vertus, turime užkirsti kelius neetiškam ir kenkėjiškam šios technologijos panaudojimui. DI ypatingai palies darbo rinkos pokyčius, žmonių socialinio bendrabūvio formas ir paskatins švietimo srities pokyčius. Mūsų darbo grupės misija – skatinti DI plėtrą, tyrimus, užtikrinti, kad DI tyrimai ir plėtra didintų inovacijas visose gyvenimo srityse“, – sako R. Petrauskienė.

Seimo narės teigimu, planuojama, kad DI darbo grupė į savo posėdžius kvies įvairias suinteresuotąsias šalis – mokslo, verslo sektoriaus ir pilietinės visuomenės atstovus.

„Ateities komiteto DI darbo grupė, vykdydama savo įgaliojimus, sieks išryškinti nacionalinės teisės aktų sistemos ir teisėsaugos trūkumus, vertins DI rekomendacijų, gairių ir elgesio kodeksų būtinumą įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Tai bus atliekama analizuojant kitų šalių politines iniciatyvas, politikos kryptis ir strategijas, nukreiptas į žmogaus teisių ir demokratinių procesų gerbimą ir stiprinimą visuomenėje“, – sako Seimo narė R. Petrauskienė.

Remiantis sukelta 2022 m. lapkričio mėn. banga dėl generatyvinio dirbtinio intelekto, Ateities komiteto nariai susitarė, kad dėl eksponentinio dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi technologijų augimo, jų integracijos į įvairias viešojo gyvenimo sritis, kilo būtinybė nustatyti esminę Lietuvos veikimo nišą dirbtinio intelekto erdvėje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Lietuvos kultūros išsaugojimui, pritaikymui ir plėtrai DI aplinkose, atsižvelgiant į strateginius valstybės tikslus ir naujai kylančius uždavinius. Dėl šios priežasties būtina iš naujo įvertinti 2018 m. Lietuvos dirbtinio intelekto strategiją, teikiant pirmenybę politiniam šiuolaikinės DI plėtros politikos krypčių formavimui ir teisinio reguliavimo galimybėms ir kitų procesų analizei, kurios leistų užtikrinti apsaugą nuo diskriminacijos, privatumo, saugumo pažeidimų, saviraiškos laisvės apribojimų ir manipuliavimo visuomenės nuomone grėsmėms.

Darbo grupę sudaro Seimo nariai: Rasa Petrauskienė, Matas Maldeikis, Paulė Kuzmickienė, Raimundas Lopata, Andrius Navickas, Lukas Savickas, Liudvika Pociūnienė, Kęstutis Vilkauskas.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija