Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitetis: „Netinkamo interneto turinio kontrolė – misija (ne)įmanoma“

2022 m. gegužės 23 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitetis, kartu su Seimo laikinosios grupės „Skaitmeninė Lietuva“ atstovais, gegužės 23 d. posėdyje diskutavo apie netinkamo interneto turinio kontrolę.

„Nepaisant to, kad įvedėme nepaprastąją padėtį, suteikėme žurnalistų etikos inspektoriui daugiau teisių, leidžiančių duoti nurodymus interneto prieglobos ar prieigos paslaugų teikėjams  apriboti prieigą prie netinkamo turinio, kovą su tokio turinio sklaida internete dar pralaimime ir todėl turime imtis dar ryžtingesnių žingsnių. Netoleruotina situacija, kai su .lt domenu veikia interneto svetainės, kuriose platinamas žalingas ar netinkamas turinys, prorusiška propaganda, kurstoma neapykanta“, – sakė pakomitečio pirmininkas Andrius Kupčinskas.

Interneto turinio kontrolė – daug diskusijų kelianti tema. Internetas savo prigimtimi yra tarptautinio pobūdžio darinys, jame skelbiama informacija prieinama nepriklausomai nuo geografinių apribojimų, jis yra decentralizuotas, plačiai vartojamas ir sunkiai kontroliuojamas. Kontroliuojant interneto turinį, reikia  nepažeisti raiškos laisvės (freedom of expression), įtvirtintos Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, ir laisvo paslaugų teikimo principų. Žinoma, šie principai nėra absoliutūs ir, esant ypatingoms priežastims, pavyzdžiui, siekiant apsaugoti sveikatą, moralę, užkirsti kelią nusikaltimui, užtikrinti nacionalinį saugumą, šalies interesus jie gali ir net turi būti apriboti.

Kalbant apie internete skelbiamo turinio kontrolę, reikia atskirti dvi informacijos rūšis: neskelbtina informacija ir ribojama informacija. Neskelbtina informacija – tai informacija, kurios paviešinimas ir (ar) platinimas yra uždraustas pagal galiojančius teisės aktus. Neskelbtinos informacijos sąrašas yra randamas Visuomenės informavimo įstatyme. Tuo metu ribojamos informacijos samprata susijusi su nepilnamečiais asmenimis, ir tai įtvirtinta Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme.

Anot Seimo Laikinosios grupės „Skaitmeninė Lietuva“ pirmininko Kasparo Adomaičio, „jokia valstybinė institucija niekada neturės pakankamai žmogiškųjų resursų, kad galėtų užtikrinti interneto turinio kontrolę. Tam tikslinga pasitelkti visuomenines organizacijas, vienijančias valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones, pavyzdžiui, Lietuvos šaulių sąjungą“.

Diskusijos dalyviai sutarė, kad kovoje su dabartiniu metu žaibišku greičiu sklindančia karo propagandos grėsme geriausių rezultatų pasieksime tik tuomet, kai pečius surems visos institucijos, atsakingos už turinį tiek internete, tiek socialiniuose tinkluose ir televizijoje. „Tuo tikslu surengsime bendrą posėdį su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu, Seimo Laikinąja grupe „Skaitmeninė Lietuva“, Nacionalinio kibernetinio saugumo centru ir sutarsime dėl teisėkūros iniciatyvų“, – diskusiją apibendrino A. Kupčinskas.

Posėdyje dalyvavo Ryšių reguliavimo tarnybos, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Kriminalinės policijos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, interneto teikėjų atstovai.

Parengė Ekonomikos  komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė

Tel. (8 5) 239 6708, el. p. Irina.Jurksuviene@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija