Seimo Ekonomikos komitetas – už efektyvų teisinį elektroninių ryšių rinkos reguliavimą

2021 m. spalio 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Ekonomikos komiteto spalio 13 d. posėdyje išsamiai aptarė ir po svarstymo bendru sutarimu pritarė naujos redakcijos Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymo projektui.

Pasak komiteto pirmininko Kazio Starkevičiaus, „turėsime veiksmingą įstatymo projektą, užtikrinantį efektyvų naujų technologijų diegimą ir plėtrą“.

Pasikeitus universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų apimčiai (nebeliks privalomumo teikti telefono ryšio paslaugas taksofonais), įtvirtinus įpareigojimus užtikrinti vartotojams įperkamą, pakankamos spartos plačiajuostę interneto prieigą, sparčiai augant interneto paslaugų ir didelio pralaidumo 5G ryšio tinklų poreikiui, išaugus radijo dažnių spektro paklausai, įstatymo projektu yra nustatomas efektyvesnis teisinis elektroninių ryšių rinkos reguliavimas, kuris atitinka šiuolaikinių technologijų (eSIM, IoT (daiktų internetas), protingi namai, mokėjimai, M2M, Viber, Whatsapp ir pan.) ypatumus ir nacionalinio saugumo reikalavimus. Įstatymo projektu tikslinamos ir kitos elektroninių ryšių įstatymo nuostatos.

Komiteto nariai sutarė, kad įstatymo projektu numatoma galimybė ūkio subjektams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, pasiūlyti įsipareigojimus yra nepakankama ir bendru sutarimu pritarė Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitečio narių siūlymui, užtikrinančiam galimybę objektyviai įvertinti, ar didelę rinkos galią turintis ūkio subjektas, nustatydamas didmeninių ir mažmeninių paslaugų kainas, nediskriminuoja konkurentų –  ar sau ir susijusioms įmonėms netaiko palankesnės kainodaros.

Komitetas pritarė Vyriausybės siūlomam Ryšių reguliavimo tarnybos valdymo modeliui, kuris, anot susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio, atitiks „gerosios valdysenos praktikas, leidžiančias užtikrinti aukščiausią skaidrumo lygį, institucijos depolitizavimą ir konkurencingą vadovo atlygį“.

Siūloma, kad Ryšių reguliavimo tarnyba būtų kolegialiai valdoma penkių Tarybos narių, atrinktų pagal konkurencingą ir viešą procedūrą. Atrankos komisiją sudarytų institucijų deleguoti atstovai. Tarybos narius, kaip ir dabar, Ministro Pirmininko teikimu skirtų Respublikos Prezidentas penkerių metų laikotarpiui. 2001 m. įsteigta Ryšių reguliavimo tarnyba yra nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija.

Komiteto posėdyje dalyvavo Susisiekimo ir Krašto apsaugos ministerijų, Ryšių reguliavimo ir Konkurencijos tarnybų, elektroninių ryšių rinkos dalyvių atstovai. 

 

Parengė Ekonomikos  komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė

Tel. (8 5) 239 6708, el. p.Irina.Jurksuviene@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija