RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2020 m. I ketvirčio duomenis

2020-07-03, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2020 m. I ketvirčio duomenis. 2020 m. kovo mėn. viduryje Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino dėl COVID-19 pandemijos poveikis elektroninių ryšių rinkai jau matomas šio ketvirčio rezultatuose. 2020 m. I ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, išaugo tiek judriojo, tiek fiksuotojo ryšio tinkluose inicijuotų skambučių trukmė atitinkamai 10,3 proc. ir 8,4 proc., ir siekė 2 494,7 mln. min. ir 132,2 mln. min. Taip pat sparčiai augo judriuoju ryšiu perduotų duomenų kiekis – 2020 m. I ketvirtį jis siekė 161 298 TB, t. y. 16,7 proc. daugiau negu 2019 m. IV ketvirtį ir 62,9 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. I ketvirčiu.

 RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2020 m. I ketvirtį sudarė 178,9 mln. Eur ir, palyginti su 2019 m. I ketvirčio pajamomis, augo 3,4 proc. Pajamos, gautos už interneto prieigos (įskaitant fiksuotąją ir judriąją prieigas) paslaugas, siekė 79,4 mln. Eur ir sudarė didžiausią dalį – 44,4 proc. visų elektroninių ryšių rinkos pajamų. Pajamos už mažmeninių interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugų teikimą siekė 54,9 mln. Eur. Palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 3,3 proc., o per metus išaugo 22,7 proc.

 2020 m. I ketvirtį net 94,9 proc. visų judriojo ryšio duomenų buvo perduota naudojant LTE technologijas. Besiplečiant interneto prieigos paslaugų, teikiamų naudojant didesnį duomenų perdavimo greitį užtikrinančias technologijas, rinkai, augo bendras LTE bazinių stočių skaičius. Palyginti su 2019 m. I ketvirčio duomenimis, registruotų LTE bazinių stočių skaičius išaugo 13,2 proc. ir siekė 9,4 tūkst.

 2020 m. I ketvirtį augo pajamos, gautos už mokamos televizijos paslaugas, ir siekė 19,2 mln. Eur. Palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 4,0 proc., o per metus išaugo 12,5 proc. Pajamos, gautos už mokamos televizijos paslaugų, teiktų plačiajuosčio ryšio tinklais, naudojant interneto protokolo technologijas (IPTV), teikimą sudarė 48,6 proc. visų pajamų, gautų už mokamos televizijos paslaugų teikimą, arba 9,3 mln. Eur. Palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 6,8 proc., o per metus ‒ 21,9 proc. Net 94,5 proc. visų IPTV paslaugų buvo teikta naudojant fiksuotojo ryšio technologijas.

 Karantino poveikis elektroninių ryšių paslaugų rinkai toliau bus vertinamas analizuojant 2020 m. II ketvirčio duomenis, kurio didžiąją dalį, skirtingai nei I ketv., šalis gyveno karantino režimu.

 2020 m. I ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per pirmąjį 2020 m. ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Visa apžvalga apie 2020 m. pirmojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-9/

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)