RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2019 m. IV ketvirčio duomenis

2020-03-05, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2019 m. IV ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, LTE technologijos (4G) aktyvių SIM kortelių, naudojamų interneto prieigos paslaugoms teikti, skaičius 2019 m. išaugo 14,4 proc. ir pasiekė 2,4 mln. vnt. Keičiantis gyventojų įpročiams, per metus 18,3 proc. sumažėjo siunčiamų SMS skaičius – nuo 3 978,0 mln. 2018 m. iki 3 248,6 mln., ir toliau auga mobiliu internetu išsiunčiamų duomenų kiekis, kuris per 2019 m. padidėjo net 50,5 proc.  ir siekė 460 767 TB. Vieno paslaugų gavėjo per mėnesį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis per metus išaugo 35,4 proc. – nuo 9,8 GB 2018 m. iki 13,3 GB.

Bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2019 m. per IV ketvirtį sudarė 182,3 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, išaugo 4,7 proc. (8,1 mln. Eur), o visų 2019 metų bendrosios sektoriaus pajamos buvo 2,9 proc. didesnės negu 2018 m. (693,4 mln. Eur) ir siekė 713,5 mln. Eur. 2019 m. daugiausia pajamų už teikiamas elektroninių ryšių paslaugas gavo „Telia Lietuva“, AB (38,7 proc.), UAB „Tele2“ (23,5 proc.), UAB „Bitė Lietuva“ (18,8 proc.). Investicijos į viešojo elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 8,5 proc. ir sudarė 73,9 mln. Eur.

2019 m. IV ketvirtį pajamos, gautos už interneto prieigos (įskaitant fiksuotąją ir judriąją prieigas) paslaugas, sudarė didžiausią elektroninių ryšių rinkos bendrųjų pajamų dalį – 42,9 proc. (78,3 mln. Eur). Bendros pajamos, gautos už minėtas paslaugas, per metus padidėjo 16,2 proc. (41,4 mln. Eur) ir 2019 m. siekė 297,3 mln. Eur.

Vienas iš sparčiausiai augančių segmentų, lėmusių pajamų, gautų už interneto prieigos paslaugas, augimą, yra pajamos, gautos už interneto paslaugas kompiuteryje. 2019 m. šios pajamos didėjo kiekvieną ketvirtį ir per metus pakilo 18,3 proc. (7,8 mln. Eur) iki 50,3 mln. Eur. Atitinkamai augo aktyvių abonento identifikavimo (SIM) kortelių, kurios naudojamos internetui kompiuteryje, skaičius. Lyginant 2019 m. IV ketvirtį su 2019 m. III ketvirčiu, aktyvių SIM kortelių skaičius ūgtelėjo 3,5 proc. (21,2 tūkst.) ir siekė 630,3 tūkst. Per metus šių kortelių skaičius padidėjo 18,4 proc. (98,1 tūkst.).

2019 m. IV ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per ketvirtąjį 2019 m. ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Visa apžvalga apie 2019 m. ketvirtojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/elektroniniu-rysiu-sektoriaus-periodines-ataskaitos/

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)