RRT: paslaugų teikėjui vienašališkai pakeitus sutarties sąlygas, jūs galite ją nutraukti anksčiau laiko

Šiemet į Ryšių reguliavimo tarnybą (RRT) kreipėsi kelios dešimtys vartotojų dėl „Bitė Lietuva“ sprendimo vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas. Pasak RRT ekspertų, deja, tokie atvejai nėra išskirtiniai, nes vartotojų paklausimų ir prašymų nagrinėti su ryšio operatoriais kilusius ginčus dėl vienašališkai pakeistų iš anksto sutartų paslaugų teikimo sąlygų sulaukiama dažnai.

Pasikeitus sutarties sąlygoms, paslaugų gavėjai turi teisę nesutikti su naujomis sąlygomis ir nutraukti sutartį. Tokią teisę numato teisės aktai, dėl to jau išspręstuose ginčuose su „Bitė Lietuva“ RRT priėmė paslaugų gavėjams palankius sprendimus ir pripažino, kad operatorius neturėjo teisės reikalauti grąžinti nuolaidų iš anksčiau laiko nutraukiančių sutartis.

„Priimdami sprendimus atsižvelgėme į tai, kad operatoriaus atlikti sutarčių sąlygų pakeitimai nebuvo galutinių paslaugų gavėjų naudai, taip pat nenustatėme, kad pakeitimai būtų tik administracinio pobūdžio ir nedarytų neigiamo poveikio galutiniams paslaugų gavėjams arba būtų taikomi vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus“, – aiškina Aridana Jurčiukonienė, RRT teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vyriausioji patarėja.

Pasak jos, svarbu žinoti, kad teisės aktai leidžia paslaugų teikėjams vienašališkai keisti sutarties sąlygas, jei tai numatyta pačioje sutartyje.

„Tačiau tokiu atveju paslaugų teikėjai privalo užtikrinti vartotojams teisės aktuose numatytas tam tikras garantijas. Viena iš svarbiausių įstatyminių garantijų – teisė nutraukti terminuotą sutartį ar sutartį, kurioje numatytas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis, anksčiau laiko be jokių papildomų išlaidų“, – teigia RRT ekspertė.

A. Jurčiukonienė pažymi, kad atitinkama sutarties nutraukimo teisė vartotojams turi būti užtikrinama visais atvejais, kuomet keičiamos sutarties sąlygos.

„Bendras principas, į kurį turi būti atsižvelgiama, vertinant vartotojo galimybę pasinaudoti teisę nutraukti sutartį be jokių papildomų išlaidų – ar ryšio operatoriaus atliekami pakeitimai patys savaime nėra naudingi vartotojams“, – pabrėžia ji.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį vartotojams – tik tokiais atvejais, kuomet sutarties sąlygų pakeitimai yra išimtinai administracinio pobūdžio, pavyzdžiui, paslaugų teikėjo adreso pakeitimas, ir nedaro neigiamo poveikio vartotojui, arba yra griežtai susiję su įstatymų arba kitų teisės aktų pakeitimais, vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį anksčiau laiko be papildomų išlaidų.

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)