Nacionalinis prieigos punktas – vartai unifikuotai transporto informacijai

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) sukurtas nacionalinis prieigos punktas (https://maps.eismoinfo.lt) suteikia galimybę nemokamai ir vienoje vietoje gauti viešojo transporto duomenis, eismo intensyvumo, kelių oro sąlygų stotelių, eismo ribojimo, elektromobilių įkrovimo stotelių duomenis, taip pat kelio dangų, apmokestinamų kelių ruožų, eismo saugos, greičio kontrolės, darbų keliuose ir kt.

Anot Kelių direkcijos vadovo Remigijaus Lipkevičiaus, atviri ir skirtingais formatais teikiami duomenys gali pasitarnauti įvairių sričių vystymui, pvz., kuriant mobiliąsias programėles, informacijos analizės įrankius, virtualius žemėlapius ar diegiant kitas paslaugas, todėl tikimės, kad patogiai vienoje vietoje konsoliduoti Kelių direkcijos atviri duomenys prisidės prie socialinių ir ekonominių naudų kūrimo.

Siekiant sukurti bendrą Europos transporto duomenų erdvę, dauguma ES valstybių narių steigia savo nacionalinius prieigos punktus NAP (National Access Point), kurie suteikia unifikuotų, su kelių infrastruktūra ir transportu susijusių, duomenų prieigą, lengvą keitimąsi jais su kitų šalių vartotojais.

Dar 2018 metais Kelių direkcija su Europos Komisija pasirašė susitarimą „Paramos programa Lietuvai, kuriant  vieningas Europos Sąjungos multimodalinių kelionių informacines paslaugas TEN-T tinkle, projektas“, kuriuo vadovaujantis esami viešojo transporto duomenys būtų prieinami suderintu Europos duomenų formatu per nacionalinį prieigos punktą NAP.

Įgyvendinus minėtą projektą buvo atliktas viešojo transporto duomenų konvertavimas į ES patvirtintą NeTEx standartą, kuris užtikrina unifikuotą viešojo transporto duomenų teikimą per NAP suinteresuotoms šalims bei galimybes šiuo formatu priimti viešojo transporto duomenis iš viešojo transporto paslaugas teikiančių subjektų. Tai ne tik palengvina viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos VINTRA (www.visimarsrutai.lt ) duomenų atidavimą trečiosioms šalims, bet ir suteikia galimybę į VINTROS sistemą integruoti vežėjų, turinčių NeTEx standartą, duomenis.

Be to, bendradarbiaudama su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, įgyvendinant iš  ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą  „Atvirų  duomenų  platformos,  įgalinančios  efektyvų  viešojo  sektoriaus  informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir  jos  valdymo įrankių sukūrimas“, Kelių direkcija iki 2023 m. kovo 1 d. įsipareigojo atvirų duomenų portale https://data.gov.lt/ teikti ir savo valdomus duomenis.

Minėtu projektu Lietuvos atvirų duomenų portale planuojama atverti jau Kelių direkcijos nacionaliniame prieigos punkte teikiamus bei papildomus duomenų rinkinius, tokius kaip kelių priežiūros sąmatų, kelių turto vertės, nusidėvėjimų finansiniai ir kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys. Atvirais formatais pateikti duomenys be papildomo apdorojimo bus nuskaitomi informacinių technologijų priemonėmis.

Daugiau informacijos:

Aušra Ramoškaitė

Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyrius

Tel. +370 5 232 96 28, mob. tel. +370 656 76 508

El. p. ausra.ramoskaite@lakd.lt

Pranešimą paskelbė: Saulius Jansonas, Lietuvos automobilių kelių direkcija