Nacionalinei bibliotekai saugoti turės būti perduodamos elektronine forma publikuotos knygos, kiti leidiniai ir dokumentai

Viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo dokumento išleidimo elektronine forma datos turės perduoti saugoti visų rūšių dokumentų privalomojo dokumento vienetą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. Tokį nutarimą, įsigaliosiantį nuo kitų metų pradžios, Kultūros ministerijos teikimu priėmė Vyriausybė.

Šiuo nutarimu patikslinta ir išplėsta nuostata dėl elektronine forma publikuotų dokumentų privalomųjų egzempliorių perdavimo Nacionalinei bibliotekai. Pagal iki šiol galiojusią tvarką viešosios informacijos rengėjams nebuvo nustatyta prievolė perduoti elektronine forma publikuotą dokumentą, jei toks dokumentas yra išleistas spausdintine forma ir perduotas bibliotekoms.

Populiarėjant elektroninei leidybai, sparčiai vystantis skaitmeninėms technologijoms, didėjant elektroninių knygų ir kitų elektroninių dokumentų skaičiui, būtina tobulinti elektronine forma publikuotų dokumentų archyvavimo procesus. Sąlygas įgyvendinti tinkamą elektronine forma publikuotų dokumentų archyvavimą užtikrina 2021 m. liepos mėn. Nacionalinės bibliotekos įgyvendintas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuotas projektas „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“, kurio metu realizuota galimybė šiuolaikinėmis technologijomis, laikantis tarptautinių standartų, perduoti, kaupti ir saugoti nacionalinį elektronine forma publikuotų dokumentų archyvą.

Šiuo sprendimu bus sudarytos sąlygos išsaugoti ateities kartoms išsamesnį skaitmeninio kultūros paveldo turinį, rengti visapusiškesnę ir tikslesnę Lietuvos leidybos statistiką bei nacionalinę bibliografiją. Pažymėtina, kad privalomasis egzempliorius tiek tradicine, tiek elektronine forma yra itin svarbus šalies leidybinės situacijos įvertinimui, nes gautų egzempliorių pagrindu atliekama šalies leidybinės produkcijos statistinė analizė, kuri kasmet apibendrinama informaciniame statistikos leidinyje „Lietuvos spaudos statistika“, o šie duomenys įtraukiami į Lietuvos statistikos departamento apskaitą ir siunčiami į UNESCO duomenų bazę.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija