Moksleivių idėjos, kuriančios geresnę visuomenę

Švietimas tobulėja žymiai sparčiau nei bet kuriuo kitu istoriniu laikotarpiu. “World Economic Forum” raporte teigiama, jog daugiau nei 65% pirmokų dirbs darbus, kurie dabar dar net ne egzistuoja, o informacinių technologijų žinios padės moksleiviams klestėti šiame šviesos greičiu besikeičiančiame pasaulyje. Pedagogai ir tėvai vis labiau supranta, jog šiandienos mokymo programos turi būti plėtojamos, kad atitiktų rytojaus realybę, tačiau įvairūs tyrimai rodo, jog moksleiviai negauna reikiamų IT žinių, o mokytojai neturi reikiamų priemonių tinkamam išsilavinimui suteikti.  

Norint pakeisti susidariusią padėtį, daugelis TECH įmonių gigantų, kuria programas, kurios padėtų moksleiviams ugdytis IT žinias, bei skiria piniginius prizus moksleiviams, kuriantiems įdomius projektus, kuriančius geresnę visuomenę. VšĮ “Amici Art” projekte, kurio partnerė ir rėmėja yra UAB “MAXIMA”, skatina moksleivius, ne tik mokytis svarbiausių STEAM mokslo sričių žinių, bet ir spręsti svarbiausias problemas kylančias visuomenėje. Projekto metu moksleiviai ieško problemų, kuriąs būtų svarbu ir prasminga išspręsti, jas užrašo ir išrenka reikšmingiausias. Vėliau išsirinkus vieną , ją tyrinėją ir bando surasti jos sprendimo būdų, šias idėjas tikrina ir eksperimentuoja įvairiais sprendiniais, vėliau padaro išvadas ir apibendrina rezultatus.

Šiuo būdu moksleiviai ne tik noriai mokosi STEAM mokslo sričių, bet ir ugdosi gebėjimus kaip įgytas žinias panaudoti sprendžiant globalias visuomenės problemas, atliekant STEAM užduotis.

STEAM programos už mokyklos ribų gali padėti moksleiviams suprasti, jog tai ne tik papildomos pamokos, kurias reikia išmokti ir pabaigti. Vykdydami veiklą, parodančią STEAM reikšmę realiame gyvenime, galime suvienyti mokykloje pateiktas idėjas ir padėti parodyti, kokia jų nauda mūsų visuomenei ir net visam pasauliui. Vaikai gali pastebėti, kad tai, ko jie mokosi dabar, yra svarbu ir reikalinga jų ir viso pasaulio ateičiai. Tai sukelia susidomėjimą, kurio dažnai trūksta mokantis naujų kompetencijų, kurios neatrodo pritaikomos realiame pasaulyje.

VšĮ “Amici Art” kviečia moksleivius, norinčius gilinti STEAM mokslų žinias ir naujame sezone. O geriausios idėjos bus atrinktos ir pateiktos į Google mokslų mugę 2020/2021. Visus norinčius registruotis kviečiame tai padaryti www.menumokykla.ltsvetainėje.

Pranešimą paskelbė: Gintarė Garmutė, VšĮ „Amici Art”