Kokią įtaką Lietuvai turės Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje priimti sprendimai?

Gruodžio viduryje pasibaigė keturias savaites Dubajuje trukusi Pasaulinė radijo ryšio konferencija (WRC), kurioje buvo priimami sprendimai, lemsiantys technologijų pažangą pasaulyje ir saugumą. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ekspertai dalijasi įžvalgomis, kokią įtaką šie sprendimai turės Lietuvai.

Dariaus Kuliešiaus, RRT pirmininko pavaduotojo teigimu, vienas iš svarbiausių sprendimų Lietuvai – mūsų šalies operatoriai galės plėtoti 5G tinklus visoje Lietuvos teritorijoje, įskaitant pasienio zonas. Derinimas su Rusija būtų reikalingas tik tada, kai Lietuvos operatorių mobiliųjų stočių kuriami ilgalaikiai trikdžiai ant valstybinės sienos viršytų ITU ekspertų įtvirtintas stiprumo vertes.

„Rusija ir ją palaikančios šalys siūlė dažnių juostoje, kur Lietuva plėtoja 5G mobilaus ryšio tinklus, atlikti papildomas derinimų procedūras. Šie siūlymai buvo argumentuotai atmesti. Iki šiol stočių registracija Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) registre užtrukdavo iki dviejų metų. Tokia registracija nuo šiol bus paprastesnė. Nors daug valstybių stočių registracijos ITU nedaro, mums tai itin svarbu, nes ji suteikia Lietuvos stotims tarptautinę apsaugą”, – aiškina D. Kuliešius.

Pasaulinė radijo ryšio konferencija yra vienas svarbiausių radijo ryšio valdymo renginių, kuris vyksta kas 4 metus. Ji atlieka esminį vaidmenį harmonizuojant spektro naudojimą pasaulyje. Harmonizavimu siekiama užtikrinti masto ekonomiją, sukurti tvaraus ryšio ateitį ir palengvinti radijo dažnių juostų planavimą, atsižvelgiant į skirtingų tarnybų poreikį bei augantį duomenų vartojimą.

Pasak D. Kuliešiaus, Dubajuje buvo priimti dar keli sprendimai, susiję su mūsų regiono saugumu.

„NATO ir ES šalys toliau galės radijo dažnių juostoje 3300-3400 MHz saugoti savo veikiančius radarus, nors kai kurios šalys kėlė siūlymus skirti šią juostą mobiliajam ryšiui plėtoti. Be to, buvo priimtas NATO ir sąjungininkų aviacijai bei laivybai svarbus sprendimas tęsti oreivystės ir jūrų tarnybų stočių apsaugą tarptautiniuose vandenyse ir oro erdvėje nuo žemyninėje dalyje esančių stočių trukdžių“, – sako D. Kuliešius.

Spartesnis internetas

Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje nustatomi tarptautiniai radijo ryšio valdymo principai, pagrindinės radijo ryšio plėtros kryptys ir priimami sprendimai dėl ITU Radijo ryšio reglamento pakeitimų – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) šalys narės yra įsipareigojusios laikytis Radijo ryšio reglamento nuostatų.

„Renginio metu buvo sutarta dėl pasaulio gamybos industrijai svarbaus sprendimo – sudarytos sąlygos rinkai patrauklioje 6 GHz diapozono radijo juostoje vystyti tiek mobilaus ryšio, tiek pastatų viduje naudojamų WiFi technologijų spartųjį interneto ryšį. Ne vienos, bet abiejų technologijų plėtra sudarys pačias geriausias sąlygas vartotojams gauti jų poreikius atitinkančias paslaugas“, – teigia D. Kuliešius.

Vartotojai šio sprendimo naudą pajus per spartesnį internetą. Pavyzdžiui, jei esate įsivedę optinį internetą į namus, galėsite pilnai išnaudoti jo privalumus. Naujo standarto WiFi patalpose sudarys galimybes maksimaliai panaudoti optinio kabelio spartas. Šis sprendimas turės įtakos interneto greičiui ir didelių koncertų, sporto varžybų metu, kai reikia daugiau resursų.

Šiemet buvo nemažai kalbama apie internetą lėktuvuose, pranešus, kad nuo birželio 30 dienos įsigalioja leidimas keleiviams naudoti 5G ryšį lėktuvuose, kuriuose bus įdiegtos tai palaikančios sistemos. Naudojimasis radijo ryšiais lėktuvuose nėra naujiena, tačiau ir čia dar yra sąlygų, kurias galime pagerinti. Vienas iš klausimų buvo išspręstas Dubajuje vykusios konferencijos metu.

„Globaliu mastu sutarta, kad bus leista naudoti žemės stotis orlaiviuose ir laivuose (ESIM). Tai leis lėktuvuose ir laivuose užtikrinti kokybišką interneto ryšį, o rinkos dalyviams ir reguliuotojams tampa aiškiau, kaip reguliuoti ESIM nacionaliniu lygiu“, – pabrėžia D. Kuliešius, RRT pirmininko pavaduotojas.

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)