„Kaspersky Lab“ pirmaujakovojesuelektroniniaisnusikaltimais – 20 metųpo „Cascade“

Pasaulinėkibernetinėssaugosbendrovė „KasperskyLab“, kurišvenčiasavo20 metųjubiliejų, matė, kaipvienožmogausmisijavirtopasauliniukryžiausžygiupriešelektroniniusnusikaltimus. Šiaismetais „KasperskyLab“, pasitelkusiinovacijasirsavoviziją, sustiprinosavopajėgas – įgyvendinotokiassvarbiasiniciatyvaskaip „Kaspersky Security Cloud“ ir „Kaspersky OS“, suteikiančiasįmonėmsirnaudotojamsgalimybęapsisaugotinuobesikeičiančiųgrėsmių. Projektas „Earth 2050“atskleidė, koksbusateitieskibernetiniųgrėsmiųkraštovaizdisireksperimentas „Saugumogarsas“, kuriametiriamigarsai, susijęsusaugumojausmu, leidžia „KasperskyLab“ vienužingsniulenktikibernetiniusnusikaltėliusirpirmautikibernetiniosaugumopramonėje.
1989 m. jaunasprograminėsįrangosinžinieriusnustatė, kadjokompiuterįužpuolėnežinomas „Cascade“ virusas. Sužavėtasšioiššūkiojisnusprendėnustatytivirusą, jįišnagrinėtiirsukurtiprograminęįrangą, kurigalėtųjįneutralizuoti. Tasinžinierius – taiEugenijusKaspersky. Taipprasidėjo „KasperskyLab“ istorija, įmonės, dabarjauturinčios 20 metųpatirtįirdaugiaukaip 3700 darbuotojų.
1997 m. Eugenijusirtrysjopartneriaiįsteigė „KasperskyLab“. Prasidėjusivosnuo 19 žmonių, „KasperskyLab“ tapotarptautinelyderekibernetiniosaugumosrityje, vykdantiveiklą 200 šaliųirteritorijųbeiturinti 35 biurus 31 šalyje. Bendrovėsproduktaiirtechnologijosapsaugodaugiaunei 400 milijonųnaudotojųirdaugiaunei 270 tūkst. versloklientųvisamepasaulyje.
Persavo 20 metųistoriją „KasperskyLab“ matėdaugybęgrėsmiųkraštovaizdžiopokyčiųirstebėjo, kaipvartotojaiirorganizacijosmatėsavosaugumą. Spartusnaujųtechnologijųišplitimasreiškia, kadpirmasisnuo „Cascade“ virusoEugenijausišgelbėtaskompiuterisyrapasenęs, nesjis, kaipirdaugeliskitų, dabarkasdiennaudojasikeliaisįrenginiais. Norsgalimybėjungtispriepasauliniotinklopagerinomūsųgyvenimąirjįvisiškaipakeitė, augantimūsųpriklausomybėnuo IT taippattapopasaulineproblema.
Technologijostapoitinsvarbioskasdieneinaudotojųpatirčiai, todėl IT saugumopatirtistapodvigubaisvarbesnė. Eugenijusirjokomandaišmanopasauliokibernetinįkraštovaizdįiryranepralenkiami, kaiaptinkamosirneutralizuojamosvisoskenkėjiškųprogramųformos. Podaugeliometųkovossudidžiulėmis IT grėsmėmissukauptapatirtisyravertingiausias „KasperskyLab“ turtasirleidžiakomandaivienužingsniulenktigalimasgrėsmes.
Šiandien „KasperskyLab“ portfelisapima IT sprendimus, skirtusįvairiemsklientams. Jieapsaugovartotojus, smulkausirvidutinioversloįmonesirdidžiulesbendrovesnuoįvairiųrūšiųgrėsmiųirsuteikiapatogiaspriemonesjųsaugumuikontroliuotiirvaldyti.
Vienaspagrindinių „KasperskyLab“ pranašumų – komanda. EugenijusKaspersky, „KasperskyLab“ generalinisdirektoriusirbendrovėsįkūrėjasteigia: „20 metųvienameversle – taijaudaug. Tikėsitearne, betmanvisdarpatinka. Patinkamūsųkomandairmūsųdarbas. Išgyvenomegerusirbloguslaikusbeidaugišmokome. Perpastaruosius 20 metųdirbome 24 valandasperparą, septyniasdienaspersavaitę – analizuojameirkovojamesuvisomis IT grėsmėmisirdaromepasaulįgeresnevietagyventi. Manlabaipasisekė, nesmanoverslasyramanoaistra. Netpodviejųdešimtmečiųmanvisdarsmalsu – kastai, kaiptaiveikiairkodėl? Manežavitechnologijos, daugišmokstuišaplinkiniųžmonių.“
„Manotikslas, kadkiekvienasmūsųkomandosnarysprisidėtųtiek, kiekgalėtų, kadtaptųkažkodidesniodalimi. Taidaugiauneitikdarbas, tailabiaugalimybėaktyviaiįsitraukti į „KasperskyLab“ bendruomenę,“ – pažymiEugenijusKaspersky.

Apie „KasperskyLab“
„Kaspersky Lab“ – pasaulinė bendrovė, jau 20 metų dirbanti kibernetinio saugumo srityje. Bendrovės sukauptos žinios ir 20 metų patirtis sudaro apsaugos sprendimų ir paslaugų, užtikrinančių viso pasaulio verslo, ypatingos svarbos infrastruktūros, vyriausybės ir naudotojų saugumą, pagrindą. Didelį „Kaspersky Lab“ bendrovės portfelį sudaro pažangiausi galinių įrenginių apsaugai skirti produktai ir daugybė specializuotų apsaugos sprendimų bei paslaugų, skirtų kovoti su sudėtingomis ir nuolat evoliucionuojančiomis kibernetinėmis grėsmėmis. Daugiau nei 400 mln. naudotojų ir 270 tūkst. verslo klientų apsaugomi „Kaspersky Lab“ technologijų.

Add a Comment