„INVL Technology“ orientavosi į portfelio ir nuolatinės prieigos prie tarptautinių rinkų plėtrą

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2016 m. pabaigoje siekė 19,7 mln. eurų arba 1,62 euro akcijai ir per metus sumažėjo 18,6 proc. Per praėjusius metus „INVL Technology“ investavo 3,8 mln. eurų. Bendra įmonės investicijų vertė, atlikus bendrovės valdomų įmonių vertės perkainojimą, sumažėjo 4,0 mln. eurų ir 2016 m. pabaigoje sudarė 16,7 mln. eurų. Preliminariais duomenimis, grynasis bendrovės nuostolis, įvertinus perkainojimą, per 2016 metus siekė 4,5 mln. eurų.

„INVL Technology“ investicinio turto vertinimui 2016 metais įtakos turėjo blogesni įmonių rezultatai dėl išlaidų regioninei verslo plėtrai, nuosavų produktų vystymui, vienkartinių įvykių ir ciklinio rinkos susitraukimo neprasidėjus naujai Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programai.

Tuo tarpu per 2016 m. „INVL Technology“ valdomos bendrovės „Algoritmų sistemos“ ir BAIP paskelbė dividendus – atitinkamai 0,25 mln. eurų ir 0,85 mln. eurų.

„Praėjusių metų viduryje tapę uždaro tipo investicine bendrove, siekiame iki 2026 metų sukurti reikšmingą investicijų grąžą investuotojams, todėl orientavomės į sprendimus, leidžiančius didinti įmonės valdomo portfelio vertę vidutiniu ir ilgu laikotarpiu. Prioritetą skyrėme nuolatinės prieigos prie rinkų ir valdomų įmonių portfelio plėtrai. Tuo tarpu „INVL Technology“ valdomos įmonės orientavosi į naujų ir esamų produktų kūrimą, tobulinimą bei tarptautinės veiklos kompetencijos didinimą. Tikimės vertės atsistatymo ir manome, kad dalis potencialo, ateinančio iš naujų rinkų, produktų ir įsigijimų, pradės matytis jau 2017-ais metais“, – sakė Kazimieras Tonkūnas, bendrovės „INVL Asset Management“ UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris.

Jo teigimu, šiame aktyvaus verslo vystymo laikotarpyje reikšmingą įtaką turi įmonių bendradarbiavimas, leidžiantis joms ne tik efektyviau išnaudoti turimus resursus, perimti gerąsias praktikas, bet ir pasinaudoti prieiga prie užsienio rinkų bei kartu vystyti naujas specializuotas kompetencijas. „Toliau aktyviai vystysime įsigytas bendroves. Mūsų tikslas – jas paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudojant valdomų bendrovių prieigą prie rinkų ir intelektinį kapitalą“, – sakė K. Tonkūnas.

2017 m. pradžioje „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelį sudarė 16 veiklą vykdančių įmonių. Lyginant su 2015 m. pabaiga, prie jo prisijungė 6 bendrovės: Lietuvoje įsteigta bendrovė „FINtime“, Ruandoje – „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“. 2016 m. pabaigoje Bangladeše pradėtas bendrovės „NRD Bangladesh“ steigimas pabaigtas šių metų vasarį. Taip pat bendrovės portfelį papildė naujai įsigytos bendrovės „Algoritmų sistemos“ Lietuvoje ir „Andmevara“ Estijoje bei Moldovoje.

Bendrovės investicijų portfelio pokytį labiausiai lėmė įmonių „Andmevara“ ir „Algoritmų sistemos“ įsigijimas 2016 m. pirmoje pusėje bei investicijos į valdomų įmonių kapitalą. Taip pat buvo įsteigta UAB „FINtime“.

Plėsdamos paslaugų spektrą, „INVL Technology“ įmonės 2016 m. projektus vykdė 17-oje šalių, teikdamos paslaugas valstybinėms ir komercinėms institucijoms, bankams, teisėsaugos struktūroms ir kitoms organizacijoms. Išplėstas „INVL Technology“ įmonių atstovybių tinklas 2017 m. pradžioje suteikė nuolatinę prieigą prie devynių rinkų. Šios atstovybės šiuo metu veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje, Ugandoje ir Bangladeše. Tuo tarpu Lietuvoje valdomos bendrovės BAIP pajamos užsienio šalyse išaugo iki 2,7 mln. eurų ir pasiekė 28 proc. visų pajamų, o NRD CS pajamos už Lietuvos ribų augo beveik 90 proc. ir sudarė 36 proc. visų bendrovės pajamų.

Šiuo metu „INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su antrinėmis bendrovėmis Lietuvoje UAB NRD, UAB „Etronika“, Tanzanijoje „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, Ruandoje „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladeše „NRD Bangladesh Ltd.“ bei asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“, Lietuvos UAB BAIP su antrine UAB „Acena“, UAB NRD CS, UAB „Algoritmų sistemos“ ir Estijos „Andmevara“ AS su antrine bendrove Moldovoje „Andmevara“ SRL.

2016 m. liepą uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją gavusios „INVL Technology“ valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

Add a Comment