Asmens duomenų apsauga ŽPDRIS sistemoje

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) primena, kad dirbant elektroninėje erdvėje itin aktualus asmens duomenų saugumo klausimas. NŽT, būdama ŽPDRIS tvarkytoja, užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama teisės aktų nustatyta konfidencialumo prievolė.

NŽT atkreipia dėmesį į tai, kad sistemoje keliant viešinamus dokumentus, t. y. projekto aiškinamąjį raštą, projekto sprendinių brėžinį (erdvinių duomenų rinkinį), sprendimus organizuoti ir tvirtinti projektus ir pan., negali būti viešinama informacija apie žemės sklypų savininkus bei gretimų žemės sklypų savininkus (vardai, pavardės, asmens kodai ir kt.). Už ŽPDRIS viešose srityse pagal teisės aktų nuostatas skelbiamą paslaugos byloje teikiamų dokumentų turinį išimtinai atsako naudotojas, įkėlęs šį turinį.

Paminėtina, kad 2020 m.  kovo 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 3D-177 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-349 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatų ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/606b7880679711eabee4a336e7e6fdab

Pagrindinis ŽPDRIS uždavinys yra teikti fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas, tokias kaip:

  • žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas;
  • kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas;
  • žemės konsolidacijos projektų rengimas;
  • žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas.

Daugiau informacijos apie ŽPDRIS (www.zpdris.lt) duomenų (įskaitant asmens duomenis) tvarkymo principus galima rasti dažniausiai užduodamuose klausimuose (DUK).

Jeigu Jums kiltų klausimų dėl pateiktos informacijos, prašome kreiptis elektroniniu paštu pagalba@nzt.lt, laiško temoje (subject) nurodant „Duomenų tvarkymas“.

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Asmens duomenų apsauga ŽPDRIS sistemoje